Als u SaltStack Config op een bestaande Salt-infrastructuur installeert, is Salt al geïnstalleerd. In dit geval moet u ervoor zorgen dat Salt en Python worden geüpgraded naar de nieuwste versie.

Opmerking:

Deze stappen zijn onderdeel van het proces vóór de installatie van SaltStack Config. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u Salt installeert of upgradet op het knooppunt dat u gebruikt om een installatie uit te voeren. Zie Salt op uw infrastructuur installeren voor instructies over het installeren van Salt op de rest van uw infrastructuur na de standaardinstallatie.

Salt en Python upgraden naar de nieuwste stabiele versies op RedHat en CentOS:

 1. Controleer op de terminal of Python 3 op dit knooppunt wordt uitgevoerd:
  python3 --version
 2. Installeer Python 3 of update zo nodig met het volgende commando:
  sudo yum upgrade python3
 3. Werk Salt bij door de volgende commando's uit te voeren:
  sudo yum install https://repo.ius.io/ius-release-el7.rpm https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  sudo yum install python36-pyOpenSSL
 4. Herstart alle geüpgradede services:
  sudo systemctl restart salt-minion

Zie SaltStack Package Repo voor informatie over het upgraden van Salt op andere besturingssystemen.