Installeer en configureer de PostgreSQL-database als onderdeel van het handmatige installatieproces (dit wordt niet aanbevolen).

De PostgreSQL-database installeren en configureren:

 1. Installeer PostgreSQL met de volgende commando's:

  RHEL

  sudo yum install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-7-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
  sudo yum update
  sudo yum install -y postgresql12-server postgresql12-contrib
  /usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb

  SLES 12

  Vanaf juni 2020 is het pakket om PostgreSQL voor SLES 12 SP4 te installeren niet meer beschikbaar in het downloadcentrum voor Open SUSE. Overweeg om te upgraden naar SLES 15, contact op te nemen met uw databasebeheerder of contact op te nemen met SUSE-ondersteuning voor verdere ondersteuning.

  SLES 15

  zypper addrepo https://download.opensuse.org/repositories/server:/database:/postgresql/SLE_15_SP1/server:database:postgresql.repo
  zypper refresh
  # install PostgreSQL 12
  zypper install postgresql12-server
  zypper install postgresql12-contrib
  # init the db by starting and stopping the postgresql service
  systemctl start postgresql
  systemctl stop postgresql
 2. Werk het bestand pg_hba.conf zo nodig bij om verbindingen in te schakelen vanaf uw RaaS-knooppunt. Optioneel: schakel SSL in.
 3. Start PostgreSQL en maak een databaseaccount voor het RaaS-knooppunt. Bijvoorbeeld:

  RHEL

  systemctl enable postgresql-12
  systemctl start postgresql-12
  sudo su - postgres -c 'createuser -s -P salt_eapi'# This account has Superuser privileges so that# various extensions my be installed.# After initial deployment the Superuser privilege# may be removed.

  SLES 12

  systemctl start postgresql
  su - postgres -c 'createuser -d -P -s root'

  SLES 15

  systemctl start postgresql
  su - postgres -c 'createuser -d -P -s root'

Wat moet u nu doen

Na het installeren en configureren van PostgreSQL bestaat de volgende stap uit het installeren en configureren van de Redis-database. Zie Redis-installatie en -configuratie voor meer informatie.