U kunt meerdere RaaS-knooppunten configureren die één PostgreSQL-database en een Redis-knooppunt delen. Deze methode wordt soms ook clustering genoemd.

Deze instructies beschrijven hoe u de PostgreSQL- en Redis-services op het primaire RaaS-knooppunt installeert met behulp van het installatiescenario met één knooppunt.

Opmerking: Voor sommige vereisten voor hoge beschikbaarheid moet u mogelijk gebruikmaken van consultancyservices.

Voordat u begint

Om meerdere RaaS-knooppunten in te stellen, moeten alle RaaS-knooppunten:

 • Toegang hebben tot dezelfde PostgreSQL-database
 • Dezelfde sleutelruimte delen
 • Dezelfde bestanden /etc/raas/pki/.raas.key en /etc/raas/raas.secconf gebruiken

Voordat u meerdere RaaS-knooppunten configureert, volgt u de stappen om twee standalone RaaS-knooppunten te installeren met behulp van het installatiescenario voor één knooppunt. Aan het einde van dit scenario moeten beide knooppunten SaltStack Config in standalone modus uitvoeren, wat betekent dat elk knooppunt een eigen lokale versie van PostgreSQL en Redis heeft.

Het primaire RaaS-knooppunt configureren

Het eerste RaaS-knooppunt configureren:

 1. Volg de stappen om twee standalone RaaS-knooppunten te installeren met behulp van het scenario SaltStack Config installeren voor minder dan 1000 knooppunten. Aan het einde van dit scenario moeten beide knooppunten SaltStack Config in standalone modus uitvoeren, wat betekent dat elk knooppunt een eigen lokale versie van PostgreSQL en Redis heeft.
 2. Stop op het eerste RaaS-knooppunt de RaaS-, Redis- en PostgreSQL-services met de volgende commando's:
  systemctl stop raas
  systemctl stop redis
  systemctl stop postgresql-12
  Opmerking:

  Het commando om PostgreSQL te stoppen kan verschillen als u een andere versie hebt.

 3. Werk op het eerste RaaS-knooppunt uw bestand postgresqlpg_hba.conf bij om externe verbindingen vanaf het andere RaaS-knooppunt toe te staan. Om externe verbindingen toe te staan, moet u de volgende vermelding aan het einde van dat bestand toevoegen, waardoor het IP-voorbeeldadres wordt vervangen door het IP-adres van het tweede RaaS-knooppunt:
  # Allow connection from RaaS 2
  host all all 127.31.4.137/32 trust
 4. Werk het bestand /etc/redis.conf bij om het binden met alle interfaces toe te staan. De bind is standaard ingesteld op localhost. Voeg het volgende toe aan uw bestand:
  #bind 127.0.0.1
 5. Start de services en verifieer hun status met behulp van de volgende commando's:
  systemctl start postgresql-12
  systemctl status postgresql-12
  systemctl start redis
  systemctl status redis
  systemctl start raas
  systemctl status raas
 6. Open de gebruikersinterface van SaltStack Config met de URL voor het eerste RaaS-knooppunt om te bevestigen dat SaltStack Config goed werkt op het eerste knooppunt.

Het secundaire RaaS-knooppunt configureren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het tweede RaaS-knooppunt configureert om met het primaire RaaS-knooppunt te werken.

Het tweede RaaS-knooppunt configureren:

 1. Stop op het tweede RaaS-knooppunt de RaaS-, Redis- en PostgreSQL-services met de volgende commando's:
  systemctl stop raas
  systemctl stop redis
  systemctl stop postgresql-12
 2. Werk op het tweede RaaS-knooppunt het bestand /etc/raas/raas bij om verbinding te maken met de externe Redis- en PostgreSQL-services op het eerste RaaS-knooppunt. De customer_id-configuratie moet identiek zijn op beide knooppunten. Hieronder vindt u een voorbeeldconfiguratie:
  customer_id: 43cab1f4-de60-4ab1-85b5-1d883c5c5d09
  sql:
   dialect: postgresql
   host: 172.31.8.237
   port: 5432
   driver: psycopg2
   ssl: True
  
  redis:
   url: redis://172.31.8.237:6379
 3. Kopieer /etc/raas/pki/.raas.key en /etc/raas/secconf van het eerste knooppunt naar het tweede knooppunt. Behoud de toegang en rechten zoals in dit voorbeeld:
  # ls -l /etc/raas/raas.secconf
  -rw-------. 1 raas raas 313 Jan 2117:21 /etc/raas/raas.secconf
  # ls -l /etc/raas/pki/.raas.key
  -rwx------. 1 raas raas 77 Jan 2117:17 /etc/raas/pki/.raas.key
 4. Start de RaaS-service en verifieer de status met de volgende commando's:
  systemctl start raas
  systemctl status raas
 5. Open de gebruikersinterface van SaltStack Config met de URL voor het tweede RaaS-knooppunt om te bevestigen dat SaltStack Config goed werkt op het tweede knooppunt.

De configuratie testen

Testen of uw nieuwe systeemarchitectuur correct werkt:

 1. Als u de configuratie wilt testen, maakt u een nieuw object, zoals een nieuw doel. Controleer of de wijziging op beide knooppunten aanwezig is wanneer u de gebruikersinterface vernieuwt.
 2. Schakel op het tweede RaaS-knooppunt de Redis- en PostgreSQL-services uit met de volgende commando's:
  systemctl disable redis
  systemctl disable postgresql-12