Het doel van dit gebruiksscenario is om de Salt-minionservice programmatisch te installeren op een minion door een Windows-VM te verbinden met uw SaltStack Config-omgeving.

Voorwaarden

Voordat u een minion kunt implementeren met behulp van de API in een Windows-omgeving, moet u het volgende doen:
 • U moet een SaltStack Config-omgeving hebben waarin RaaS is geïmplementeerd.
 • Er moet een Salt-master en Salt-minion zijn geïnstalleerd.
 • Er moet een Windows-VM zijn geïmplementeerd.

Procedure

 1. Controleer of de map etc/salt/cloud.deploy.d op de Salt-master deze bestanden bevat.
  Een lijst met de vereiste bestanden in de directory cloud.deploy.d op een Salt-master

  Als u de bestanden niet ziet, neemt u contact op met de helpdesk.

  Opmerking: De xxxx in de bestandsnaam, bijvoorbeeld salt-xxxx-windows--x86.tar.gz, moet overeenkomen met de versie van de Salt-master. Om de versie van de Salt-master te controleren, voert u het commando salt-master -V op de Salt-master uit.
 2. Installeer de volgende bibliotheken op de terminal van de Salt-master door de commando's pip3 install pypsexec smbprotocol en pip3 install impacket --ignore-installed uit te voeren.
 3. Om de FQDN van de Salt-master te controleren, voert u het commando salt saltmaster grains.get fqdn op de terminal van de Salt-master uit.
 4. Controleer op uw Windows-machine of het bestand C: \Windows\System32\drivers\etc\hosts is geconfigureerd met het IP-adres en de FQDN van de Salt-master.
 5. Als u minions implementeert op een Windows-machine in Azure, opent u PowerShell en voert u deze commando's uit om de vereiste poorten te openen:
  Poort Commando's (Commands)
  445 New-NetFirewallRule -Name "SMB445" - DisplayName "SMB445" -Protocol TCP - LocalPort 445

  Enable-Psremoting
 6. Als u geen minions implementeert op een Windows-machine in Azure, opent u PowerShell en voert u deze commando's uit om de vereiste poorten te openen:
  Poort Commando's (Commands)
  445 New-NetFirewallRule -Name "SMB445" - DisplayName "SMB445" -Protocol TCP - LocalPort 445

  Set-Item (dir wsman:\localhost\Listener*\Port - Recurse).pspath 445 -Force

  Restart-Service winrm
  4505-4506 netsh advfirewall firewall add rule name="Salt" dir=in action=allow protocol=TCP localport=4505-4506
 7. Zorg ervoor dat de FQDN is geconfigureerd voor de Salt-master door het commando ping [FQDN] uit te voeren op uw Windows-machine.
  De resultaten van het uitvoeren van het commando ping FQDN op een Windows-machine
 8. Maak deze API-aanroep met behulp van een SSEAPI-client met de juiste verificatiegegevens voor uw omgeving.
  Opmerking: Als u SaltStack Config met vRealize Automation heeft geïntegreerd, maakt de service vRealize Automation deze API-aanroep voor u wanneer u minions implementeert met behulp van een cloudsjabloon.
  from sseapiclient import APIClient
  
  client = APIClient('https://<master-ip>', '<ssc-username>', '<sscpassword>', ssl_validate_cert=False)
  
  
  client.api.minions.deploy_minion(
  
   master_id = '<master-id>',
  
   host_name_ip = '<prospective minion’s ip>',
  
   os = ‘<prospective minion’s os>’,
  
   minion_id = '<desired-minion-name-for-prospective-minion>',
  
   username = '<ssh-username-for-prospective-minion>', 
  
   password = '<ssh-password-for-prospective-minion>',
  
  )
  De uitvoering van de functie deploy.minion wordt gestart in uw SaltStack Config-omgeving. U kunt controleren of de opdracht wordt uitgevoerd op het tabblad Activiteit van de SaltStack Config-gebruikersinterface of door het commando python3 uit te voeren, gevolgd door client.api.minions.get_minion_deployments().

resultaten

De minion is met succes geïmplementeerd en geconfigureerd vanuit uw Windows-omgeving en API-aanroep.

Volgende stappen

Controleer of de minion is geïmplementeerd door het commando test.ping op de minion uit te voeren met behulp van het venster Opdracht uitvoeren of door de commando's \* test.ping en \* test.versions uit te voeren in het commandovenster van de Salt-master.