Ontdek hoe u uw doelgroepen kunt maken en beheren met behulp van de werkplek Doelen in SaltStack Config.

Een nieuw doel maken

Voor elk doel in SaltStack Config zijn een naam, Salt-master en doelcriteria vereist. Een nieuw doel, inclusief een of meer minions, definiëren:

 1. Klik in de werkplek Minions op Alle minions in het zijpaneel Doelen.
 2. Klik op de knop Doel maken.
 3. Voer in het dialoogvenster Doel maken in het veld Naam een beschrijvende naam in voor het nieuwe doel.
 4. De instelling Alle masters (All masters) is standaard ingeschakeld. Dit betekent dat minions die door elke Salt-master worden beheerd, in het doel kunnen worden opgenomen. Klik op deze knop om dit doel alleen toe te passen op een subset van minions die aan een of meer Salt-masters zijn gekoppeld.

  Als u deze instelling uitschakelt, wordt een menu weergegeven dat u kunt gebruiken om te selecteren op welke Salt-master of Salt-masters het doel moet worden toegepast. Zie Doelinstellingen voor meer informatie.

 5. Klik op het menu Grain en selecteer het doeltype dat u wilt gebruiken. U kunt minions targeten met behulp van grains, globs, lijsten of compounds. Zie Doelinstellingen voor meer informatie over deze doelopties. Zie Minions targeten voor meer algemene achtergrondinformatie over het targeten met Salt.
  Er zijn verschillende doelinstellingen en criteria beschikbaar op basis van het type doel dat u in de vorige stap heeft geselecteerd. Zie Doelinstellingen voor meer informatie over deze instellingen.
  Opmerking: Als u Compound als eerste criterium selecteert, moet u de targetingsyntaxis volgen die is opgenomen in de Referentie over Salt-targeting en moet u secundaire criteria opnemen in de definitie van het doel van de compound. SaltStack Config staat niet toe dat u andere criteria toevoegt in de doeleditor. Zie Doelinstellingen voor meer informatie over het targeten van compounds.
 6. Klik op Opslaan (Save) wanneer u klaar bent.

Uw nieuwe doel wordt weergegeven in de lijst met doelen in de werkplek Minions.

Een eenvoudig lijstdoel maken

Een nieuw doel maken met behulp van een eenvoudige lijst:

 1. Klik in de werkplek Minions op Alle minions in het zijpaneel Doelen.
 2. Klik op het selectievakje naast de minions die u in de lijst wilt opnemen en klik op Doel maken.
  Opmerking: Voor het definiëren van een lijst kan het nuttig zijn om uw minions te filteren of te sorteren. De geselecteerde lijst is opgenomen als criterium.
 3. Voer een doelnaam in en definieer extra doelinstellingen. Zie Doelinstellingen voor meer informatie.
 4. Klik op Opslaan (Save) wanneer u klaar bent.

Pillar aan een doel toewijzen

Pillars worden voornamelijk gebruikt voor het opslaan van geheimen of andere zeer gevoelige gegevens, zoals accountverificatiegegevens, cryptografische sleutels of wachtwoorden. Pillars zijn ook nuttig om niet-geheime gegevens op te slaan die u niet rechtstreeks in uw statusbestanden wilt plaatsen, zoals configuratiegegevens. Pillargegevens toewijzen aan een specifieke doelgroep:

 1. Selecteer in de werkplek Minions een doel in het zijpaneel Doelen.
 2. Klik op Meer acties (More actions).
 3. Klik in het menu op Pillar koppelen (Attach Pillar).
 4. Selecteer in het dialoogvenster de pillars die u op het doel wilt toepassen.

  Selecteer niet alleen een pillar, maar selecteer ook Pillar vernieuwen om de pillar onmiddellijk beschikbaar te maken voor het geselecteerde doel.

 5. Klik op Doel bijwerken.
  De geselecteerde pillargegevens zijn nu beschikbaar voor alle minions in het doel.
  Opmerking: U kunt ook een pillar toewijzen aan een doel in de werkplek Pillars. Zie Hoe maak ik statusbestanden en pillargegevens voor meer informatie.

Doelinstellingen (Target settings)

Targeten in SaltStack Config is vergelijkbaar met targeten in Open Salt, maar SaltStack Config heeft een vereenvoudigde interface voor het definiëren van doelen, waarmee u ook doeldefinities kunt opslaan voor hergebruik. Zie de referentie over Salt-targeting voor meer informatie over targeting.

Elk doel in SaltStack Config heeft een naam, Salt-master en doelcriteria, zoals u hieronder in de tabel ziet.

Instelling Beschrijving
Naam

Voer een doelnaam in. Doelnamen hoeven niet uniek te zijn. Als gevolg hiervan worden mogelijk verschillende items met dezelfde naam weergegeven in de gebruikersinterface van SaltStack Config.

Alle Salt-masters

Het doel omvat standaard alle Salt-masters. U kunt er echter voor kiezen om minions te targeten die alleen bij een specifieke Salt-master horen.

Als uw omgeving bijvoorbeeld meerdere knooppunten heeft die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een specifieke applicatie, en u uw Salt-infrastructuur heeft gepartitioneerd zodat deze machines allemaal zijn verbonden met één Salt-master, kunt u een doel maken dat de volledige subset van minions bevat door alleen de Salt-master te selecteren.

Als u targets op basis van Salt-master wilt inschakelen, klikt u op dit keuzerondje om deze instelling te deactiveren. Er verschijnt een nieuwe groep instellingen.

Selecteer in veld Master een Salt-master waarvan u de minions wilt targeten. Alle aanvullende doelcriteria worden alleen toegepast op de subset van minions die aan de geselecteerde Salt-master zijn gekoppeld.

Doelcriteria

Doelen zijn dynamisch en nieuwe minions worden automatisch aan elke overeenkomende doeldefinitie toegevoegd. Als u geen nieuwe minions wilt opnemen die in de toekomst kunnen overeenkomen met het dynamische doel, slaat u uw doel op als lijst.

U kunt doelcriteria gebruiken om een groep minions op te geven, door te verwijzen naar de volgende veldbeschrijvingen.

Doeltype Beschrijving
Grain

Overeenkomst vinden voor een specifieke grainwaarde, bijvoorbeeld: osfullname is Debian. Wanneer u een grain selecteert, wordt de waardelijst vooraf ingevuld, zodat u kunt klikken op het veld om beschikbare opties weer te geven, of kunt beginnen met typen.

Glob

Overeenkomst met jokerteken vinden met de minion-id. U kunt bijvoorbeeld webserver* invoeren om meerdere minions te selecteren met de naam webserver01, webserver02 en webserver03.

List

Geef een lijst met minions op die in het doel moeten worden opgenomen. Bijvoorbeeld: dc3-north-db1,dc3-north-db2.

Het is handig om een lijst op te geven als u niet dynamisch toegang tot doelen wilt geven. Zo voorkomt u dat nieuwe minions die overeenkomen met de dynamische doelcriteria, automatisch aan een doel worden toegevoegd.

Compound

Combineer meerdere doelinterfaces, gescheiden door een combinatie van 'and', 'or' en 'and not'.

Als u Compound als eerste criterium selecteert, moet u de targetingsyntaxis volgen die is opgenomen in de referentie over Salt-targeting en moet u secundaire criteria opnemen in de definitie van het doel van de compound. SaltStack Config staat niet toe dat u andere criteria toevoegt in de doeleditor.

Volgende stappen

Nadat u de doelen heeft gemaakt die u nodig heeft, kunt u opdrachten maken die taken en processen uitvoeren op de getargete minions. Zie Hoe maak ik opdrachten voor meer informatie.