Voor een correctie is het echter mogelijk dat het systeem volledig opnieuw wordt opgestart om de patch of update van kracht te laten worden. Soms moet u het systeem voor een correctie mogelijk zelfs een tweede keer opnieuw opstarten.

Om als Windows-beheerder te bepalen of een advies of minion opnieuw moet worden opgestart als onderdeel van een correctie, moet u eerst een beoordeling uitvoeren.
Opmerking: Opnieuw opstarten als onderdeel van een correctie is alleen van toepassing op Windows-minions.
Vervolgens kunt u bepalen of opnieuw opstarten nodig is:
Voor Zie
Advies Controleer op het tabblad Adviezen van het beleidsdashboard de kolom Installatiegedrag voor de status van het advies:
 • Opnieuw opstarten is nooit vereist - Voor het advies is opnieuw opstarten niet vereist wanneer het is gecorrigeerd.
 • Opnieuw opstarten is altijd vereist - Voor het advies is opnieuw opstarten altijd vereist wanneer het is gecorrigeerd.
 • Opnieuw opstarten kan vereist zijn - Voor het advies is opnieuw opstarten mogelijk vereist onder bepaalde voorwaarden als onderdeel van de correctie.
 • (-) - De waarde null. Deze wordt weergegeven voor Linux-minions. Detecteren of opnieuw opstarten vereist is, wordt momenteel niet ondersteund voor Linux-minions.
Minion Controleer op het tabblad Minions van het beleidsdashboard de kolom Opnieuw opstarten vereist voor de status van de minion:
 • onwaar (false) - De minion hoeft niet opnieuw te worden opgestart voor de correctie of de minion is correct opnieuw opgestart.
 • waar (true) - De status is waar als:
  • De minion opnieuw moet worden opgestart en het opnieuw opstarten nog niet is gestart.
  • De minion momenteel opnieuw wordt opgestart en het opnieuw opstarten nog niet is voltooid.
  • De minion opnieuw is opgestart, maar nog een tweede keer opnieuw moet worden opgestart om aanvullende wijzigingen toe te passen.

Als u bepaalt dat uw systeem of minion opnieuw moet worden opgestart, voert u de volgende stappen uit:

Procedure

 1. Klik in het beleidsdashboard op het tabblad Minions op het selectievakje naast een minion waarvoor de kolom Opnieuw opstarten vereist de waarde waar (true) bevat.
 2. Klik op Commando uitvoeren (Run Command).
 3. Selecteer het commando system.reboot in het menu Functie (Function).
 4. Voeg in veld Argumenten (Arguments) de nodige argumenten toe.
  • Voor Windows-knooppunten heeft het commando system.reboot twee argumenten nodig: timeout en in_seconds. Stel het eerste argument in op 0 en het tweede argument op waar (true). Zie de documentatie voor de module win_system.reboot voor meer informatie over deze argumenten.
  • Voor Linux-knooppunten gebruikt het commando system.reboot één argument: at_time. Zie de documentatie voor de module system.reboot voor meer informatie over deze argumenten.
 5. (Optioneel) Als u het opnieuw opstarten op een specifieke tijd wilt plannen, maakt u een opdracht die de minion opnieuw opstart en stelt u die opdracht vervolgens in om op een gepland tijdstip te worden uitgevoerd. Zie Werkstroom voor SaltStack Config-opdrachten voor meer informatie.
 6. Klik op Commando uitvoeren om dit commando uit te voeren op de geselecteerde minion.

resultaten

Nadat het opnieuw opstarten is geïnitialiseerd, kan het enkele minuten duren voordat de minion opnieuw is opgestart en weer online is.

Als u wilt controleren of de minion weer online is na het opnieuw opstarten, vernieuwt u het tabblad Minions in de werkplek Kwetsbaarheid (Vulnerability) en controleert u de aanwezigheid van de minion. Zie Aanwezigheid van minion voor meer informatie.

Volgende stappen

Nadat een minion opnieuw is opgestart als onderdeel van een correctie, moet u een andere beoordeling uitvoeren om te controleren of de correctie is geslaagd.