Als u de tenantbewerking verwijdert, wordt de tenant verwijderd uit VMware Identity Manager, inclusief de resources die onder die tenant zijn gemaakt. Vanaf vRealize Suite Lifecycle Manager 8.1 is de optie Tenant verwijderen alleen beschikbaar voor een tenant als er geen productassociaties zijn.