U kunt een binair bestand voor producten selecteren om elk vRealize Suite-product te gebruiken.

U kunt binaire bestanden buiten Lifecycle Manager downloaden en deze beschikbaar maken in het NFS-pad.

Voorwaarden

Als u een binair bestand voor producten wilt gebruiken dat is gedownload van My VMware, moet u controleren of u zich heeft geregistreerd bij My VMware en dat u My VMware heeft geregistreerd bij vRealize Suite Lifecycle Manager. Zie Registreren bij My VMware.

Procedure

 1. Navigeer vanuit Mijn services naar Levenscyclusbewerkingen.
 2. Klik op Instellingen en ga naar Binaire toewijzing > Binaire bestanden voor producten.
 3. Klik op Binaire bestanden toevoegen.
 4. Selecteer het Locatietype.
  • Lokaal - U kunt de binaire bestanden toewijzen aan de lokaal gedownloade kopie van vRealize Suite Lifecycle Manager.
  • NFS - U kunt een gedownload binair bestand voor producten toewijzen aan producten die afhankelijk zijn van de binaire locatie van het product.
  • My VMware Downloads - U kunt een bestand toewijzen aan een binair bestand voor producten dat van My VMware is gedownload.
  • Windows ISO - U kunt een binair ISO-bestand toewijzen dat vereist is voor Windows-implementatie van Lifecycle Manager.
  Opmerking: De automatische OVA-toewijzingen van producten worden toegewezen op basis van de controlesom van de binaire bestanden. Wanneer u alle OVA-bestanden in de NFS-share selecteert en de binaire bestanden van het product probeert toe te voegen, duurt het toewijzen lang en kan de gegevensschijf sneller worden gevuld. NFS staat voor de locatie waar de OVA-bestanden worden gekopieerd in het gedeelde NFS-station. De gebruiker moet de NFS-locatie opgeven in de indeling NFS-IP: <nfs hostname/ip>:<folder path>/x/y/z. Bijvoorbeeld 10.11.12.134:/path/to/folder.
 5. Voer de locatie van het binaire bestand van het product dat u wilt gebruiken in het tekstvak Basislocatie in en klik op Ontdekken.
 6. Als u Windows ISO wilt opgeven, selecteert u het locatietype als Windows ISO en voert u de Windows ISO-toewijzingsgegevens in.
 7. Selecteer het binaire bestand van het product in de lijst Binair bestand van product.
  Opmerking: Alle My VMware-downloads van vRealize Suite worden standaard automatisch toegewezen zonder tussenkomst van een gebruiker. Als u de binaire bestanden voor producten al hebt gedownload met vRealize Suite My VMware-integratie, maar de toewijzing bestaat niet in de lijst onder Binair bestand van product, kunt u de optie My VMware-downloads selecteren onder het venster Binaire bestanden voor producten toevoegen. Als u de OVA-bestanden handmatig wilt kopiëren van de vRealize Suite-virtual appliance, kunt u de optie Lokaal selecteren in het venster Binaire bestanden voor producten toevoegen en de locatie opgeven die zich in de vRealize Suite-appliance zelf bevindt. Wanneer u voor een van de scenario's op Ontdekken klikt, worden de relevante binaire bestanden in de tabel in het venster weergegeven.
 8. Klik op Toevoegen.
 9. Met vRealize Suite Lifecycle Manager 2.0 en hoger kunt u ook de lijst met Patches bekijken die beschikbaar is voor producten.
  1. Klik op Patches online controleren.
  2. Klik op UPLOADEN om patches te uploaden.
  Opmerking: U kunt nu de niet-ondersteunde binaire bestanden voor producten verwijderen die niet in gebruik zijn. Als u de binaire bestanden wilt verwijderen, klikt u op Niet-ondersteunde binaire bestanden verwijderen, selecteert u de binaire bestanden en klikt u vervolgens op Alles verwijderen.