U kunt tijdinstellingen configureren en een NTP-server toevoegen of een hosttijd gebruiken voorvRealize Suite Lifecycle Manager.

  1. Als u de tijdinstellingen wilt wijzigen, navigeert u naar het dashboard Mijn services, klikt u op Lifecycle-bewerkingen en klikt u op Instellingen.
  2. Klik op Tijdsinstellingen
  3. Selecteer voor de toepasselijke tijdsynchronisatiemodus Tijdserver gebruiken (NTP) of Hosttijd gebruiken.
    1. Als u een server wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe server toevoegen en voert u de naam en het FQDN-adres van de server in.
    2. Als u wilt bewerken, klikt u op het bewerkingspictogram in de lijst met NTP-servers. U kunt de FQDN of het IP-adres niet bewerken. U kunt alleen de naam van de NTP-server bewerken.
Zie NTP-servers configureren voor meer informatie over het toevoegen van NTP-servers.