Dit product neemt deel aan het Customer Experience Improvement Program (CEIP) en het Pendo Customer Experience Program (Pendo CEIP) van VMware.

U kunt zich afzonderlijk aan- of afmelden voor het oorspronkelijke VMware Customer Experience Improvement Program (CEIP) en ook het Pendo Customer Experience Program (Pendo CEIP) in vrealize Automation. Elk programma verzamelt enigszins verschillende soorten gegevens over klantinteractie, zoals hieronder wordt beschreven.
  • Programma voor de verbetering van de gebruikerservaring (CEIP)

    Het CEIP verstrekt VMware informatie op basis waarvan ontwerpers en engineers producten en services kunnen verbeteren, problemen kunnen oplossen en u kunnen adviseren hoe u VMware-producten en -services het beste kunt implementeren en gebruiken Het programma verzamelt gebruiks- en runtimegegevens om de stabiliteit van het systeem en de verbruiksniveaus van verschillende functies te meten. Deze informatie helpt ook VMware-ontwerpers en -engineers te bepalen wat er moet worden gebouwd op basis van de gebruiksscenario's en functies die worden gebruikt of niet.

  • Pendo CEIP

    Pendo is een geïntegreerd hulpprogramma van derden dat gebruikersactiviteiten verzamelt en analyses aanbiedt voor de ontwikkeling van het vrealize Automation-product. Het Pendo CEIP verzamelt werkstroomgegevens op basis van uw interactie met de gebruikersinterface. Deze informatie helpt VMware-ontwerpers en -engineers gegevensgestuurde verbeteringen in de bruikbaarheid van producten en services te ontwikkelen. vRealize Suite Lifecycle Manager biedt Pendo-configuratie voor vRealize Automation.

Details over de gegevens die zijn verzameld via het VMware CEIP en het doel waarvoor deze gegevens door VMware worden gebruikt, worden beschreven op http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html. Details over het Pendo CEIP voor vRealize-services worden beschreven op de pagina Cookiegebruik in vrealize Automation.

Als u wilt deelnemen aan het Customer Experience Improvement Program (CEIP) of het programma wilt verlaten, raadpleegt u Omgevingsinstellingen configureren voor een nieuwe privécloud.