De functie multitenancy is niet standaard ingeschakeld. U kunt zich aanmelden voor het inschakelen van multitenancy.

Voorwaarden

 • De VMware Identity Manager globale omgevingsversie moet 3.3.2 of hoger zijn.
 • Controleer of de inventarissen zijn gesynchroniseerd voor alle omgevingen in vRealize Suite Lifecycle Manager en of alle omgevingen en producten up-to-date zijn. Dit is nodig om alle VMware Identity Manager-productintegraties te ontdekken die nodig zijn om VMware Identity Manager opnieuw te registreren.
 • Controleer of het VMware Identity Manager globale omgevingscertificaat wordt beheerd via de vRealize Suite Lifecycle Manager Locker-service.
 • Maak een momentopname van VMware Identity Manager. Dit wordt aanbevolen, aangezien door het inschakelen van multitenancy de toegang tot VMware Identity Manager via tenant-FQDN's en bestaande VMware Identity Manager URL's niet langer toegankelijk is.
 • Controleer voor een geclusterde VMware Identity Manager of de VMware Identity Manager-clustergezondheidsstatus groen is door clustergezondheid te activeren. Raadpleeg Dag 2-bewerkingen met andere producten in vRealize Suite Lifecycle Manager voor meer informatie.
 • Controleer of het VMware Identity Manager-certificaat is bijgewerkt met de FQDN van de primaire tenantalias. Zorg er ook voor dat de DNS-record van het type A is toegevoegd met toewijzing van de FQDN van de primaire tenantalias. Zie Multitenancymodel voor meer informatie over Vereisten voor certificaten en DNS.

Procedure

 1. Klik op Identiteits- en tenantbeheer en ga naar Tenantbeheer.
 2. Lees het aanmeldbericht en klik op Tenancy inschakelen.
 3. Voer de Aliasnaam van de primaire tenant in.
  Controleer of een dergelijke hostnaam of FQDN niet al bestaat. Tijdens het inschakelen van multitenancy wordt deze FQDN toegewezen aan de primaire tenant.
  Controleer of alle producten die momenteel zijn geïntegreerd met globale omgeving in VMware Identity Manager al vermeld en geselecteerd zijn voor herregistratie op basis van de nieuwe alias-FQDN van de primaire tenant in de tabel Product opnieuw registreren. Raadpleeg Productreferenties voor meer informatie over productreferenties.
 4. Klik op Verzenden nadat u de invoeren heeft gevalideerd.
  Nadat u multitenancy heeft ingeschakeld op de VMware Identity Manager, is deze alleen toegankelijk via de tenant-FQDN's en aangezien de primaire tenant nu de enige beschikbare tenant is, is de alias-FQDN van de primaire tenant het enige eindpunt waardoor VMware Identity Manager kan worden gebruikt. Wanneer de vRealize Suite Lifecycle Manager-aanvraag voor inschakelen van multitenancy is voltooid, maakt u tenants via het tabblad Tenantbeheer.