vRealize Suite Lifecycle Manager 8.0.0 en hoger ondersteunt vRealize Log Insight voor logboekanalyse. Het contentpakket in vRealize Log Insight voor vRealize Suite Lifecycle Manager wordt ondersteund met versie 8.0.1 (patch 1) en hoger. vRealize Log Insight-agent is vooraf geïnstalleerd op de vRealize Suite Lifecycle Manager virtual appliance. U kunt de vRealize Suite Lifecycle Manager-appliance configureren voor het doorsturen van cfapi of systeemlogboeken, en van gebeurtenissen naar de vRealize Log Insight-instantie. Als u de dashboards en widgets van het vRealize Suite Lifecycle Manager-contentpakket wilt gebruiken, kunt u de configuratie alleen op cfapi uitvoeren.

Voorwaarden

Controleer of u al over de vRealize Log Insight-servergegevens beschikt voordat u de properties van de Log Insight-agent instelt.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Suite Lifecycle Manager virtual appliance.
  1. Open een webbrowser en ga naar https://vRSLCMIP/vrlcm, meld u daar aan met uw gebruikersinloggegevens.
  2. Klik op Levenscyclusbewerkingen en klik vanuit de Start-pagina op Instellingen > Logboeken > Logboeken Insight-agentconfiguratie.
  3. Werk de volgende parameters bij in de sectie van de vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruikersinterface en sla uw wijzigingen op.
   [server]
   hostname= vRealize Log Insight hostname proto=cfapi port=9000 SSL=no

   Wanneer vRealize Log Insight-server niet is geconfigureerd voor het accepteren van een SSL-verbinding, is het inschakelen van SSL voor Log Insight-agenten in de vRealize Suite Lifecycle Manager optioneel.

   Of

   hostname=vRealize Log Insight hostname proto=cfapi port=9543 SSL=yes

   Wanneer vRealize Log Insight-server is geconfigureerd voor het accepteren van een SSL-verbinding, moeten Log Insight-agenten worden geconfigureerd om de SSL-verbinding in de vRealize Suite Lifecycle Manager te gebruiken.

   Of

   hostname=vRealize Log Insight hostname proto=syslog port=514 
   SSL Server Certificates 
   

   Stel de regels in voor de manier waarop de Log Insight-client de validatie van het Log Insight-servercertificaat verwerkt. Certificaten die zijn ontvangen door de Log Insight-agent worden lokaal opgeslagen op de agenthostmachine.

   Accept Any
   Accept Any Trusted
   Common Name: (Self-signed server certificate is accepted if its Common Name matches this value)
   Certificates acceptance rules:
   Opmerking: Log Insight-agenten die een nieuw, zelfondertekend certificaat ontvangen met dezelfde openbare sleutel als het bestaande lokaal opgeslagen zelfondertekend certificaat, accepteren het nieuwe certificaat. Een zelfondertekend certificaat kan bijvoorbeeld opnieuw worden gemaakt met een bestaande persoonlijke sleutel, maar met een nieuwe vervaldatum.

   Als de agent een lokaal opgeslagen, zelfondertekend certificaat heeft en een geldig door de CA ondertekend certificaat ontvangt, accepteert de agent stilzwijgend het door de CA ondertekende certificaat.

   Agenten die een door de CA ondertekend certificaat hebben, weigeren zelfondertekende certificaten. De agent accepteert zelfondertekende certificaten alleen wanneer deze voor het eerst verbinding maken met de Log Insight-server.

   Als een agent met een lokaal opgeslagen CA-ondertekend certificaat een geldig certificaat ontvangt dat is ondertekend door een andere vertrouwde CA, wordt dit standaard geweigerd. U kunt Alle vertrouwde accepteren selecteren om het certificaat te accepteren.

   Tijd voor opnieuw verbinden: 30 minuten (tijd in minuten om opnieuw verbinding te maken met de server. Deze optie helpt het onevenwicht voorkomen die wordt veroorzaakt door langdurige TCP-verbindingen).

   Max. buffergrootte: 200 (max. limiet voor lokaal opslaggebruik (gegevens+logboeken) in MB's. Geldig bereik: 100-2000 MB. Standaard: 200 MB).

 2. Configureer de Linux-agentgroep op de Log Insight-gebruikersinterface voor de beheerder.
  1. Open een webbrowser en ga naar https://vRealize Log Insight hostnaam/IP.
  2. Meld u aan met de inloggegevens - Gebruikersnaam als beheerder en Wachtwoord als vrli_admin_password.
  3. Klik op het pictogram van het vervolgkeuzemenu voor configuratie en selecteer Beheer.
   Opmerking: Het contentpakket is niet vooraf geïnstalleerd in vRealize Log Insight. U moet het pakket installeren door het te downloaden van de Marketplace en vervolgens de agenten configureren.
  4. Klik onder Beheer op Agenten.
  5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu bovenaan de optie vRealize Lifecycle Management 8.0.1 in de sectie Beschikbare sjablonen.
  6. Klik op Sjabloon kopiëren.
  7. Nadat het sjabloon is gekopieerd, geeft u vRealize Suite Lifecycle Manager Ipv4 of FQDN op en slaat u de configuratie op.
  8. Zodra de configuratie is voltooid, gaan de vRealize Suite Lifecycle Manager-gebeurtenissen of -logboeken over naar vRealize Log Insight en tonen de relevante widgets de gegevens.