Wanneer u een inkomende webhook maakt, ontvangt u een unieke URL. U moet deze unieke URL toevoegen op de pagina Uitgaande meldingen om waarschuwingen en uitgaande meldingen te ontvangen.

Procedure

  1. Om een inkomende webhook in Teams te maken, gaat u naar het kanaal waar u de webhook wilt toevoegen en selecteert u het beletselteken Meer opties (...).
  2. Klik op Connectoren in het vervolgkeuzemenu.
  3. Zoek naar Inkomende webhook en selecteer vervolgens Toevoegen.
  4. Selecteer Configureren en geef een naam op. Indien nodig kunt u ook een afbeelding voor de webhook uploaden.
  5. Er wordt een unieke URL gegenereerd die aan het kanaal wordt toegewezen. Kopieer de URL van de webhook en sla deze op en klik vervolgens op Gereed.
  6. Om een inkomende webhook in Slack te maken, maakt u uw Slack-app en selecteert u vervolgens de functie Inkomende webhooks.
  7. Selecteer de schakeloptie Inkomende webhooks activeren.
  8. Klik op Nieuwe webhook toevoegen aan werkplek en klik vervolgens op Autoriseren.
  9. Er wordt een unieke webhook-URL gegenereerd voor uw gebruik.