vRealize Suite Lifecycle Manager staat u momenteel niet toe om NTP-instellingen voor de virtual appliance te configureren tijdens de OVA-implementatie. In deze sectie wordt informatie gegeven over accurate tijdsynchronisatie met de infrastructuur en de suiteproducten die worden geïmplementeerd en beheerd.

Voorwaarden

Controleer of de SSH-service op de vRealize Suite Lifecycle Manager-appliance is ingeschakeld.

Procedure

 1. Meld u aan bij vRealize Suite Lifecycle Manager met behulp van de Secure Shell (SSH)-client.
  1. Open een SSH-verbinding met de FQDN of het IP-adres van de virtual appliance.
  2. Meld u aan met de volgende inloggegevens, met Instelling als waarde, Gebruikersnaam als root en Wachtwoord als root_password voor de gebruiker.
 2. Configureer de NTP-bron voor de virtual appliance.
  1. Open het /etc/systemd/timesyncd.conf-bestand dat u wilt bewerken, zoals vi.
  2. Verwijder de opmerking voor de NTP-configuratie, voeg de NTP-instellingen toe en sla de wijzigingen op. Bijvoorbeeld: NTP=ntp.sfo01.rainpole.local ntp.lax01.rainpole.local
 3. Schakel de systemd-timesyncd -service in en controleer de status.
  1. Voer het timedatectl set-ntp true-commando uit om de netwerktijdsynchronisatie in te schakelen.
  2. Voer systemctl restart systemd-timesyncd uit om de NTP-synchronisatie in te schakelen
  3. Voer timedatectl status uit om de status van de service te controleren.
 4. Afmelden bij de sessie kan door Afmelden in te voeren.