Nadat een content is ingecheckt bij een bronbedieningseindpunt, kunt u de content uitchecken en deze implementeren op een contenteindpunt. Wanneer de content is uitgecheckt vanuit bronbediening, wordt de content gemarkeerd met de Git Hash-code ter referentie.

Voorwaarden

Controleer of de content is ingecheckt bij het bronbedieningseindpunt. Zie Content inchecken bij een bronbedieningseindpunt.

Procedure

 1. Klik op het dashboard Mijn services op Inhoudsbeheer.
 2. Klik onder Content op CONTENT TOEVOEGEN.
  Opmerking: U kunt de content ook inline uitchecken.
 3. Kies of u het contentpakket wilt testen of implementeren naast het vastleggen ervan, en klik op DOORGAAN.
 4. Voer de vastleggingsgegevens voor het contentpakket in.
  1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Eindpunt vastleggen selecteren het bronbedieningseindpunt van waaruit u content wilt vastleggen.
  2. Selecteer De laatste content ophalen om de laatste contentafhankelijkheden op te halen in plaats van de afhankelijkheden waarmee de content aanvankelijk was vastgelegd.
  3. Selecteer het contenttype en de content die u wilt vastleggen.
  4. Selecteer Alle afhankelijkheden inclusief om afhankelijkheden vast te leggen die aan de content zijn gekoppeld.
   Afhankelijkheden worden opgeslagen in vRealize Suite Lifecycle Manager en niet in het bronbedieningseindpunt.
  5. Als de content klaar is voor productie, selecteer dan Deze versie markeren als gereed voor productie.
  6. Voer in het veld Opmerkingen een beschrijving in voor deze contentversie.
  7. Klik op Volgende.
 5. Voer de testgegevens voor het contenteindpunt in.
  Deze optie wordt alleen weergegeven als u het contentpakket wilt testen.
  1. Selecteer een of meer contenteindpunten om de omgevingen op te geven waar de tests op moeten worden uitgevoerd.
  2. Selecteer Content implementeren om de content in het eindpunt te implementeren voordat u tests uitvoert.
  3. Selecteer Testimplementatie stoppen bij eerste fout om de testimplementatie te stoppen zodra er een fout optreedt.
  4. Selecteer Unittests uitvoeren om beschikbare unittests op de content uit te voeren.
  5. Selecteer Unittests stoppen bij eerste fout om te stoppen als een unittest mislukt.
  6. Selecteer een server uit het vervolgkeuzemenu Een unittestserver selecteren om unittests uit te voeren.
   U moet een vRealize Orchestrator-testpakket hebben geïmporteerd om een unittestserver te gebruiken.
  7. Klik op Volgende.
 6. Voer de implementatiegegevens voor het contentpakket in.
  Deze optie wordt alleen weergegeven als u het contentpakket wilt testen.
  1. Selecteer een of meer contenteindpunten uit het vervolgkeuzemenu Release-eindpunten selecteren om de productieomgevingen te specificeren waar het systeem de content vrijgeeft.
  2. Selecteer Release-implementatie stoppen bij eerste fout om de implementatie te stoppen zodra er een fout optreedt.
  3. Voer een opmerking in in het veld Release-opmerking die uitlegt waarom de content wordt vrijgegeven, aangezien het schrijven van opmerkingen verplicht is.
 7. Klik op VERZENDEN.

resultaten

vRealize Suite Lifecycle Manager legt de content van het bronbedieningseindpunt vast en maakt een nieuwe versie van de content in de contentcatalogus. Deze versie is gemarkeerd als SourceControl ingeschakeld waardoor vRealize Suite Lifecycle Manager de status van de content kent wanneer deze wordt geïmplementeerd op een contenteindpunt, zodat de content op het juiste moment wordt ingecheckt.

Volgende stappen

Als u bronbediening gebruikt en meerdere contentvastleggingseindpunten heeft, wordt alleen de content van de contentcatalogus gemarkeerd als SourceControl ingeschakeld. Hierdoor wordt de status van de content gecommuniceerd wanneer deze wordt geïmplementeerd op een contenteindpunt, zodat de content op het juiste moment wordt ingecheckt.