In deze sectie worden bewerkingen voor dag 2 van een tenant beschreven. Alle bewerkingen die beschikbaar zijn in de wizard Tenant toevoegen, zijn beschikbaar als afzonderlijke bewerking voor dag 2.

Tenantbeheerders beheren

Wanneer tenants voor het eerst worden gemaakt, wordt slechts één lokale VMware Identity Manager-gebruiker gemaakt en die gebruiker krijgt tenantbeheerdersrechten. U kunt tenantbeheerders zo nodig op een later moment toevoegen en beheren.

Tenantbeheerders beheren - Tenantbeheerders toevoegen

Deze optie wordt gebruikt om een nieuwe lokale gebruiker toe te voegen aan VMware Identity Manager en om tenantbeheerdersrechten toe te wijzen aan die gebruiker.
  1. Ga naar de service Identiteits- en tenantsbeheer en klik op Tenantbeheer.
  2. Selecteer de tenant om een beheerder toe te voegen.
  3. Klik op Tenantbeheerder toevoegen. De pagina Tenantbeheerder maken wordt geladen.
  4. Voer de details voor de nieuwe tenantbeheerder in en klik op Tenantbeheerder maken.
Na verzending wordt een aanvraag gemaakt waarvan de voltooiing kan worden gevolgd en wordt de gebruiker weergegeven in de lijst met tenantbeheerders.

Tenantbeheerders beheren - Zoeken en toewijzen

Deze optie wordt gebruikt wanneer er al gebruikers aanwezig zijn in VMware Identity Manager onder de betreffende tenant en vereist tenantbeheerdersrechten. De zoekopdracht kan zowel lokale VMware Identity Manager-gebruikers als Active Directory-gebruikers vinden die in de betreffende tenant worden gesynchroniseerd. Meerdere gebruikers kunnen worden gezocht en toegewezen met tenantbeheerdersrechten. Gebruikers zoeken:
  1. Ga naar de service Identiteits- en tenantsbeheer en klik op Tenantbeheer.
  2. Selecteer de tenant om een beheerder toe te voegen.
  3. Klik op ZOEKEN EN TOEWIJZEN.
  4. Wanneer alle gebruikers zijn geselecteerd, klikt u op Tenantbeheerder toewijzen.

Na verzending wordt een aanvraag gemaakt waarvan de voltooiing kan worden gevolgd en de gebruiker wordt weergegeven in de lijst met tenantbeheerders.

Producten koppelen

Wanneer de tenants worden gemaakt, kunt u als bewerking voor dag 2 meer producten koppelen. Voor vRealize Suite Lifecycle Manager 8.1 en latere releases kunnen alleen vRealize Automation 8.1 en latere releases worden gekoppeld. Productkoppelingen bevat de huidige producten die zijn gekoppeld aan de tenant. Als u meer koppelingen wilt toevoegen, klikt u op Productkoppeling. Selecteer het product en controleer de aanbevelingen die zijn gegeven. Controleer voor vRealize Automation 8.x of het certificaat en de DNS-vereisten zijn ingevoerd. Selecteer de tenantbeheerders uit de beschikbare lijst. De tenantbeheerder wordt organisatie-eigenaar voor de nieuwe vRealize Automation-tenant. Voer een precontrole uit om uw vermeldingen te valideren en klik op Verzenden. Nadat de aanvraag is voltooid, wordt het gekoppelde product weergegeven in de lijst Productkoppeling.

Directory's migreren

Directory's voor dag 2 migreren is vergelijkbaar met de wizard Tenant toevoegen. Het tabblad Directory's in de tenantweergave bevat de huidige directory's die aanwezig zijn in de tenant.

Opmerking: Deze directory's zijn alleen-lezen. vRealize Suite Lifecycle Manager staat geen volledig directorybeheer voor subtenantdirectory's toe. Directorybeheer is alleen beschikbaar voor directory's die aanwezig zijn in de primaire tenant.

Wanneer u op Directory's toevoegen klikt, worden alle directory's van de primaire tenant opgehaald. Selecteer de directory's die moeten worden gemigreerd, valideer ze en verzend ze vervolgens.