U kunt een configuratiebestand voor een privécloudomgeving exporteren om de configuratie van een implementatie opnieuw te gebruiken voor toekomstige omgevingsimplementaties.

Als een gegevensbron wordt toegevoegd in de vRealize Network Insight-omgeving, bevat het geëxporteerde configuratiebestand van deze omgeving details over de gegevensbron. Het configuratiebestand kan worden gebruikt om een nieuwe vRealize Network Insight-omgeving te maken en gegevensbronnen worden automatisch toegevoegd.

Procedure

  1. Klik op Omgevingen beheren.
  2. Klik op de drie puntjes (...) voor de omgeving en selecteer Configuratie exporteren.
  3. Selecteer het type configuratiebestand dat u wilt exporteren, Eenvoudig of Geavanceerd, afhankelijk van uw vereisten
  4. Klik op Bestand opslaan en klik op OK.
    Voorheen was de functie voor het exporteren van het configuratiebestand beschikbaar op het niveau van de LCM-omgeving. Vanaf vRealize Suite Lifecycle Manager 1.3 kunt u het configuratiebestand ook op productniveau exporteren voor het geselecteerde product.
    Het configuratiebestand wordt gedownload naar de standaarddownloadlocatie van uw browser.

Volgende stappen

Gebruik het configuratiebestand om nieuwe privécloudomgevingen te maken. Zie Een privécloudomgeving maken met behulp van een configuratiebestand.