U kunt een vRealize Operations Manager-eindpunt maken in vRealize Suite Lifecycle Manager Inhoudsbeheer-eindpunt.

 1. Wanneer u een root als SSH-gebruiker selecteert uit het contenteindpunt, maakt u een gebruiker op de vRealize Operations Manager-appliance. De gebruiker moet een SSH-toegang hebben en moet behoren tot de hoofdmap van de gebruikersgroep met een geldige startdirectory.
 2. Meld u aan bij de vRealize Operations Manager-appliance als hoofdgebruiker en maak een gebruiker op de vRealize Operations Manager-appliance met onderstaand commando. useradd sshuser.

 3. Configureer gebruikersgroepen voor de gemaakte gebruiker - usermod -G root,wheel sshuser
 4. Configureer de juiste startdirectory voor de gebruiker:
  mkdir /home/sshuser"
  "chown sshuser /home/sshuser"
 5. Stel het wachtwoord in op passwd sshuser.
 6. Schakel het wachtwoord in met sudo-mogelijkheden.
  Run command visudo 
   
  sshuser ALL = NOPASSWD: /usr/lib/vmware-vcopssuite/python/bin/python /usr/lib/vmware-vcops/tools/opscli/ops-cli.py *
  sshuser ALL = NOPASSWD: /bin/rm -rf /tmp/*
  sshuser ALL = NOPASSWD: /bin/mv /tmp/*
  
Opmerking: Gebruik OPS-CLI voor het merendeel van de vRealize Operations Manager-contents om een contentvastlegging te exporteren of te importeren, dan wel vrij te geven in vRealize Suite Lifecycle Manager.