Wanneer u een inhoudseindpunt maakt, kunt u het beleid supportTest selecteren om het systeem in staat te stellen unittests uit te voeren nadat u een inhoud heeft geïmplementeerd in de testomgeving.

Er zijn hier twee servers:
  • Unittestserver
  • Testeindpunt
De server is een faseringsomgeving waarin u de inhoud kunt implementeren en unittests kunt uitvoeren op de geïmplementeerde inhoud in de omgeving.

Unittestserver

De testserver is een vRO-server, waar u uw unittests kunt uitvoeren op geïmplementeerde inhoud in een testeindpunt. Wanneer u een Orchestrator-eindpunt instelt als testeindpunt, test dit het vRealize Orchestrator-pakket en wordt het automatisch geïmplementeerd op dit eindpunt om unit- of integratietests toe te staan. Er zijn enkele basistests die al aanwezig zijn in het pakket en u kunt de tests ook uitbreiden naar de unittestserver.

Menuopties voor unittestserver

Voorbeeld van unitteststroom

Algemene tests

Alle tests onder de algemene map PackageType worden uitgevoerd.

Als u naar de unittestserver (vRO) gaat onder de inhoudsbeheertests, kunt u voor alle inhoudstypen afzonderlijke mappen weergeven. Voor mappen van elke inhoudstype is er een algemene map waarin u alle algemene werkstromen ziet die worden uitgevoerd voor een bepaald inhoudstype.

Specifieke tests per pakket

Specifieke tests kunnen ook per inhoudsnaam worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: als Automation-XaaSBlueprint-inhoud met de naam 'AD-gebruiker toevoegen' een unittest aanvraagt met de naam 'AD-gebruiker toevoegen - test 1', die verbinding kan maken met een bepaald inhoudseindpunt, voert u de XaaS-blueprint uit en wacht u af of deze is geslaagd. De indeling van tests is:

<content name - test name> en onder de map <Content-Type>.

Wanneer u de unitserver selecteert tijdens het testen van de inhoud, worden de nieuwe unittests ook uitgevoerd op basis van het inhoudstype ten opzichte van de geïmplementeerde inhoud in een testeindpunt.

Hier volgt een overzicht van de algemene functionaliteit van unittests:

  • Werkstromen voor algemene unittests kunnen worden geschreven onder de algemene map per inhoudstype
  • De unittestwerkstroom voor bepaalde inhoud kan worden geschreven onder <Content Type> en geef de werkstroom een naam als <Content name> - <Tests name>.
  • Als er een testfout is opgetreden, wordt in de test een fout van een werkstroom weergegeven.
  • Controleert de beschikbare invoer om een werkstroom te testen

Voorbeeldwerkstromen

U kunt verwijzen naar de beschikbare unitwerkstromen in hun vRealize Orchestrator (beleid ingesteld om te testen). Navigeer naar een algemene map in vRealize Orchestrator, Werkstromen > Inhoudsbeheertests > Inhoudstype > Algemeen.

Invoereigenschappen beschikbaar voor een unittestwerkstroom die wordt geboden door het platform.

Eigenschapnaam Beschrijving
versie Versie van de inhoud die wordt getest.
testeindpuntLink De link naar het inhoudseindpunt in de opslagplaats.
tenant De tenant waarmee verbinding wordt gemaakt.
packageVersionLink De versielink naar de opslagplaats.
packageType Inhoudstype. Automation-CompositeBlueprint.
packageName Inhoudsnaam
packageId Unieke ID voor inhoud in de opslagplaats.
endpointUser De gebruikersnaam van het eindpunt dat wordt getest.
endpointServer De servernaam van het eindpunt waarmee de test wordt uitgevoerd.
endpointPassword Het wachtwoord (SecureString) van het eindpunt waarmee de test wordt uitgevoerd.