Als u een bronbedieningsserver wilt toevoegen aan het systeem, voegt u een eindpunt van een broncontroleserver toe.

Wanneer u de bestandseditor-optie uitwerkt, werkt de Bitbucket API (PUT/POST) niet voor een beheerder of een ontwikkelaar. Neem de onderstaande property (feature.file.editor) niet op in de propertybestanden of wanneer dit wel het geval is, zorg ervoor dat de property is ingesteld op Waar als u deze eigenschap opgeslagen heeft.

Locatie: <base_directory>\Mijnsian\ApplicationData\Bitbucket\shared\bitbucket.properties

Properties: feature.file.editor=true

Voorwaarden

 • Controleer of u een Bitbucket-, GitHub- of een GitLab-instantie heeft die wordt ondersteund voor deze versie van vRealize Suite Lifecycle Manager. Voor meer informatie over de ondersteunde versies van Bitbucket, GitHub of GitLab raadpleegt u Content Lifecycle Management.
 • Meld u aan bij GitHub, GitLab of Bitbucket en genereer een toegangstoken voor uw gebruiker met alle bereiken ingeschakeld. Kopieer dit eenmalige token van GitHub, GitLab of Bitbucket en sla het op.
 • Meld u aan bij GitHub, GitLab of Bitbucket en controleer of u een groep, project en filiaal hebt gemaakt in GitHub, GitLab of Bitbucket voordat u deze toevoegt als bronbedieningseindpunt.

Procedure

 1. Klik op het dashboard Mijn services op Inhoudsbeheer.
 2. Klik op Contentinstellingen.
 3. Klik op het tabblad Toegang bronbediening op BRONBEDIENINGSSERVER TOEVOEGEN.
 4. Selecteer het Type bronbediening.
  Opmerking: Met vRealize Suite Lifecycle Manager 8.0 kunt u nu Bitbucket Server of Bitbucket Cloud selecteren.
 5. Voer het IP-adres of de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de server in en klik op VERZENDEN.
  vRealize Suite Lifecycle Manager gebruikt standaard https-schema's voor bronbediening-API's. Als u https niet heeft ingeschakeld op de GitLab-instantie, geeft u http://<ip-adres>:<port> op in de bronbedieningsserver op de pagina met contentinstellingen om het schema te wijzigen. Wanneer u een bronbedieningseindpunt maakt, moet de opslagplaats als volgt worden opgegeven: <GroupName>/<ProjectName>. Wanneer meerdere ontwikkelaars aan de bit-bucketopslagplaats werken, zijn de prestaties traag in de zakelijke bit-bucketversie. Daarom kunt u ten minste 4 vCPU-machines per bit-bucket gebruiken.
 6. Klik op het potloodpictogram voor de bronbedieningsserver.
 7. Voer het toegangstoken in voor uw GitLab- of Bitbucket-server in het tekstvak TOEGANGSSLEUTEL en klik op VERZENDEN.
  1. Voor een GitHub-instantie kunt u ervoor kiezen de referentiegegevens van de GitHub-instantie in te voeren door de gebruikersnaam en het wachtwoord op te geven of door het toegangstoken in te voeren.
  2. Klik op VERZENDEN.
  Een toegangstoken is een unieke identiteit voor een gebruiker om in- of uit te checken om de GitLab of de GitHub-API te volgen. Als u een toegangstoken voor GitLab of GitHub wilt maken, gaat u naar de URL van de GitLab- of GitHub-server. Bijvoorbeeld gitlab.example.com of github.com. Voor Bitbucket-server en Cloud bladert u naar bitbucket.org en navigeert u naar App-wachtwoorden om een wachtwoord met volledige machtiging te maken.