Vanaf 8.2 kunt u het IP-bereik wijzigen dat intern wordt gebruikt door vRealize Automation-services.

Voorwaarden

Controleer of een product bestaande interne IP-bereikwaarden heeft. Zie vRealize Automation 8.2 installeren en configureren met Easy Installer voor informatie over de K8-service en het cluster-IP-bereik.

Procedure

  1. Selecteer in de pagina Omgeving een productkaart en klik op de drie verticale puntjes.
  2. Selecteer Interne pods en servicesubnetten opnieuw configureren.
  3. Voer interne IP-bereikwaarden in voor K8-cluster-IP-bereik en K8-service-IP-bereik.
  4. Klik op Volgende.
  5. Als u de IP-bereikgegevens wilt valideren, klikt u op CONTROLE VOORAF UITVOEREN en vervolgens op Voltooien.