Een tenant die is ingeschakeld voor VMware Identity Manager kan alleen toegang verkrijgen via tenant-FQDN's die een voor VMware Identity Manager ingeschakelde tenant uitschalen vanaf een enkel knooppunt naar een cluster met drie knooppunten achter een load balancer, en hiervoor moeten wijzigingen worden aangebracht in de DNS- en certificaatvereisten van die tenant.

Alle FQDN's van de VMware Identity Manager-tenant moeten nu verwijzen naar het IP-adres van de load balancer in plaats van naar VMware Identity Manager met een IP-adres met één knooppunt. En het VMware Identity Manager-load balancer-certificaat moet alle FQDN's van de tenant bevatten. Zie Multitenancymodel voor meer informatie over verplichte certificaten en DNS-vereisten.

U krijgt dezelfde aanbevelingen als handmatige vereiste om te selecteren voordat u de algemene omgeving VMware Identity Manager uitschaalt van de vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruikersinterface. Zie Multitenancymodel voor meer informatie over tenant-FQDN's.