Als u het aangepaste certificaat voor vRealize Suite Lifecycle Manager gebruikt in plaats van het standaard zelfondertekende certificaat, vervangt u het vRealize Suite Lifecycle Manager-certificaat.

Voorwaarden

 • Een gecodeerd X509 PEM-basis 64-certificaat en persoonlijke sleutel. Zorg ervoor dat de persoonlijke sleutel niet is versleuteld.
 • Een machine met een SSH-toegang tot vRealize Suite Lifecycle Manager en waarop software zoals PuTTY en een SCP-software zoals WinSCP is geïnstalleerd.

Procedure

 1. Hernoem het certificaat naar server.crt en persoonlijke sleutel naar server.key.
 2. Open als rootgebruiker een Secure Shell-verbinding voor de vRealize Suite Lifecycle Manager-toepassing.
 3. Kopieer de certificaatbestanden server.crt en server.key naar de map /opt/vmware/vlcm/cert. U kunt een SCP-software zoals WinSCP in Windows gebruiken. Maak een back-up van de originele bestanden voordat u kopieert.
 4. Nadat u de certificaten heeft gekopieerd, start u de vRealize Suite Lifecycle Manager-proxyservices opnieuw om het toepassingscertificaat bij te werken.
  1. Start de systeemservices opnieuw door de volgende opdracht in de SSH-sessie uit te voeren: systemctl restart nginx.
  2. Controleer de status van de systeemservices door de volgende opdracht in de SSH-sessie uit te voeren: systemctl status nginx.
 5. Nadat de services opnieuw zijn gestart, controleert u of het certificaat is bijgewerkt in de toepassing, opent u een browser en gaat u naar https://<lcm-server-host>.
 6. Controleer of het nieuwe certificaat wordt weergegeven in de browser.