U kunt een bestaande omgeving van vRealize Suite Lifecycle Manager verwijderen en niet van afzonderlijke producten. U kunt geen specifiek product in een omgeving selecteren om te verwijderen.

U kunt zowel geslaagde als mislukte omgevingsimplementaties verwijderen. U kunt omgevingen verwijderen die niet kunnen worden geïmplementeerd of u kunt een geïnitieerde omgeving verwijderen.

Opmerking: U kunt een bestaande omgeving die in uitvoering is of een mislukte implementatietoestand in vRealize Suite Lifecycle Manager bewerken. Selecteer een productkaart onder Omgevingen, klik op de verticale beletseltekens voor het gekozen product en selecteer Omgevingsdetails bewerken om de omgeving te bewerken. U kunt de omgevingsnaam of de omgevingsbeschrijving desgewenst bewerken. U kunt de omgevingsnaam voor globalenvironment echter niet bewerken.
VMware Identity Manager-installatie is optioneel bij het maken van een omgeving. Als u een VMware Identity Manager-omgeving verwijdert:
 • kan vRealize Automation 8.x niet worden geïnstalleerd of geïmporteerd.
 • U kunt VMware Identity Manager niet gebruiken als verificatiebron voor vRealize Suite Lifecycle Manager.
 • U heeft geen toegang tot Identiteits- en tenantbeheer. Beheer van gebruikers en Active Directory wordt ontoegankelijk. De bestaande rollen en gebruikerstoewijzingen van VMware Identity Manager van vRealize Suite Lifecycle Manager worden verwijderd.

Procedure

 1. Klik op Omgevingen beheren om een met succes geïnstalleerde omgeving te verwijderen of een mislukte omgevingsimplementatie te verwijderen die wordt vermeld onder Omgevingsaanvragen op de startpagina.
 2. Klik op de drie punten in de rechterbovenhoek van de omgevingstegel en selecteer Omgeving verwijderen.
 3. (Optioneel) Selecteer Virtuele machines verwijderen uit vCenter om alle virtuele machines die aan deze omgeving zijn gekoppeld, uit vCenter Server te verwijderen.
  Als u deze optie niet selecteert, blijven alle virtuele machines die zijn gekoppeld aan deze omgeving, in vCenter nadat de omgeving is verwijderd uit vRealize Suite Lifecycle Manager.
 4. (Optioneel) Selecteer Gerelateerde Windows-machines verwijderen om Windows-machines die in vRealize Automation aan deze omgeving zijn gekoppeld te verwijderen.
  Deze optie is alleen beschikbaar voor vRealize Suite Lifecycle Manager 7.x-releases als u ervoor kiest alle gerelateerde virtuele machines uit vCenter te verwijderen. Bevestig deze actie voordat u doorgaat.
 5. Selecteer Virtuele machines uit vCenter verwijderen om virtuele machines die aan de omgeving zijn gekoppeld, te verwijderen.

  Deze optie is alleen beschikbaar als u een virtuele machine hebt gekoppeld aan een omgeving in vCenter Server. Als deze optie is geselecteerd, worden de virtuele machines die aan de omgeving zijn gekoppeld, ook verwijderd uit vCenter Server. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt alleen het record van deze omgeving verwijderd uit de vRealize Suite Lifecycle Manager-inventaris.

 6. Klik op VERWIJDEREN.
 7. Als u virtuele machines wilt verwijderen die zijn geassocieerd met de omgeving, controleert u of de lijst met virtuele machines die u wilt verwijderen, juist is en klikt u op VERWIJDEREN BEVESTIGEN.
  Namen van IaaS virtuele machines worden niet weergegeven in deze lijst.
  Opmerking: Als de verwijderingsbewerking mislukt, wordt een optie ingeschakeld in de omgevingskaart Omgeving verwijderen uit vRealize Suite Lifecycle Manager. Met deze actie verwijdert u de omgeving uit vRealize Suite Lifecycle Manager en kunt u VM's handmatig uit de vCenter Server verwijderen. Bij het importeren van een brownfield geeft, als u geen vCenter-lijst toevoegt, het bevestigingsdialoogvenster Omgeving verwijderen niet de VM-lijst weer in dat specifieke vCenter en moet u deze handmatig opschonen. Voor organische groei wordt de omgevingskaart van de startpagina met de recente activiteit niet verwijderd of grijs weergegeven.
 8. Klik op SLUITEN.

resultaten

De omgeving is verwijderd uit vRealize Suite Lifecycle Manager.

Volgende stappen

U kunt de voortgang van de verwijderingsbewerking bekijken op de pagina Aanvragen.