vRealize Suite Lifecycle Manager 8.6 | 12 oktober 2021 | Build 18747913

Controleer op aanvullingen en updates voor deze release notes.

Inhoud van de release notes

In deze release notes komen de volgende onderwerpen aan bod:

Nieuw

De belangrijkste functies en mogelijkheden van vRealize Suite Lifecycle Manager 8.6 zijn:

 • Implementatie van cloudproxy
 • VCF-verbeteringen
 • Verbeteringen in het beheer van momentopnamen
 • Integratie van uitgaande meldingen
 • Verbeterde vRealize Operations Manager-ondersteuning
 • Technische schuld en productverbeteringen
 • Verbeteringen in Marketplace
  • Voorheen maakte Marketplace verbinding met VMware Solutions Exchange om inhoud in vRealize Suite Lifecycle Manager te downloaden. VMware Solutions Exchange is afgeschaft en dus haalt Marketplace de vereiste inhoud nu op bij VMware Cloud Marketplace.
 • Verbeteringen in inhoudsbeheer
  • De versiegeschiedenis wordt nu vastgelegd voor Orchestrator-actie en Orchestrator-configuratie-element bij het vastleggen van de Orchestrator-werkstroom.
  • U kunt cloudsjablonen en XaaS-blueprints implementeren of publiceren bij het vrijgeven van deze inhoudstypen.
 • Vereenvoudiging van vRealize Cloud Universal om onze gebruikers te helpen
 • Doorlopende en vRealize Cloud Universal-licenties in vRealize Suite Lifecycle Manager

Opmerking: U kunt nu direct klantenfeedback geven aan de engineering- en productontwikkelingsteams om productverbeteringsmogelijkheden aan te pakken.

Aanbevelingen

 • Als de broninstantie van vRealize Automation 8.0.0 GA of 8.0.1 GA heeft, moet u ervoor zorgen dat KB 78235 vóór de upgrade wordt toegepast om vervallen rootaccounts te herstellen.
 • Als u het VMware Identity Manager-certificaat vervangt wanneer u multitenancy in vRealize Suite Lifecycle Manager configureert voor VMware Identity Manager en vRealize Automation, kan de service uitvallen voor producten die zijn geïntegreerd met VMware Identity Manager. Daarom wordt aanbevolen om SAN-certificaten te maken met de vereiste hostnamen voor multitenancy. Gebruik jokercertificaten in VMware Identity Manager om serviceonderbrekingen te voorkomen.
 • Als u de VMware Identity Manager-clustersetup opnieuw wilt opstarten, gebruikt u de opties Inschakelen en Uitschakelen in de VMware Identity Manager-productacties in vRealize Suite Lifecycle Manager.

Beperkingen

 • vRealize Suite Lifecycle Manager kan niet worden geüpgraded met VMware Remote Console in Windows VM: Tijdens een vRealize Suite Lifecycle Manager-upgrade wordt de ISO-bestandsnaam afgekapt nadat deze is gekoppeld in Windows VM. Voor een upgrade moet u de ISO-bestandsnaam in een inhoudsbibliotheek van de vCenter Server uploaden of de bestandsnaam uploaden naar een gegevensopslag waartoe de vRealize Suite Lifecycle Manager-VM toegang heeft. Nadat u de ISO-bestandsnaam heeft geüpload, koppelt u de ISO aan het cd-romapparaat van de vRealize Suite Lifecycle Manager-VM door de hardwareconfiguratie te bewerken vanuit de vCenter-inventaris van de VM. Selecteer in de vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruikersinterface de upgradeoptie op basis van cd-rom en klik vervolgens op Doorgaan.
 • vRealize Automation SaltStack Config kan niet worden gedownload vanaf My VMware op de pagina Instellingen > Binaire toewijzing > Binaire bestanden voor product in vRealize Suite Lifecycle Manager omdat het binaire bestand voor het vRealize Automation SaltStack Config-product niet beschikbaar is op de downloadpagina van vRealize Suite. Voor meer informatie en de noodoplossing raadpleegt u KB-artikel 82543.
 • Als een aangepast formulier wordt vrijgegeven zonder blueprint op de doelinstantie van vRealize Automation, zelfs als de release is gelukt in vRealize Suite Lifecycle Manager, is het aangepaste formulier niet zichtbaar op de doelinstantie van vRealize Automation. Als u een aangepast formulier wilt vrijgeven, moet u ervoor zorgen dat de gekoppelde samengestelde blueprint wordt vrijgegeven of eerst wordt gemaakt op de doelinstantie van vRealize Automation.
 • Inhoudsbron op vRealize Automation 8.x-eindpunt: Wanneer u een blueprint vrijgeeft in vRealize Automation 8.x, moet u vóór de release de inhoudsbron op de doelinstantie van vRealize Automation 8.x maken.
 • vRealize Automation 8.x-inhoudstypen: De nieuwe vRealize Automation 8.x-inhoudstypen waarvan de naam wordt gewijzigd, moeten opnieuw worden vastgelegd vanuit de vRealize Automation-eindpunten en vervolgens worden ingecheckt bij de eindpunten van broncontrole. Als de inhoud aanwezig is in de broncontrole, moet u de naam van de map op de eindpunten van broncontrole handmatig wijzigen en vervolgens de inhoud bij de eindpunten van broncontrole uitchecken.
 • Inhoudsmigratie van 1.3, 2.0 en 2.1 wordt niet ondersteund in vRealize Suite Lifecycle Manager 8.0.1 en hoger. Zie Inhoudsbeheer voor meer informatie. 
 • Of inhoud van een eerdere versie naar de nieuwste versie wordt ondersteund, is afhankelijk van de productmogelijkheden: U kunt inhoud van vRealize Automation 7.5 vastleggen en vrijgeven aan vRealize Automation 7.6. Als vRealize Automation 7.6 inhoud die van oudere versies is vastgelegd niet ondersteunt, werkt deze niet in vRealize Suite Lifecycle Manager.
 • Het vRealize Orchestrator-pakket kan tot 1000 elementen in een pakket opschalen.
 • Momentopnamen voor VM's behouden de status In behandeling in vRealize Suite Lifecycle Manager: Momentopnamen voor VM's die een apparaatback-up hebben, worden niet ondersteund en behouden de status In behandeling in vRealize Suite Lifecycle Manager. U kunt geen momentopnamen maken van VM's die een apparaatback-up hebben in vCenter. vRealize Suite Lifecycle Manager ondersteunt ook het maken van momentopnamen van VM's. De vCenter Server ondersteunt echter ook het nemen van een apparaatback-up. Voor dergelijke VM's zouden vRealize Suite Lifecycle Manager-momentopnameaanvragen in behandeling blijven.
 • vRealize Operations-upgrade is mislukt bij de upgradetaak van de applicatie nadat de upgradetaak van het besturingssysteem is voltooid en het cluster niet online is:
  Wanneer Cassandra mislukt op een van de vRealize Operations-knooppunten, zorgt dit ervoor dat het vRealize Operations-cluster offline is.

Beveiligingsupdates voor meerdere kwetsbaarheden

In vRealize Suite Lifecycle Manager 8.6 zijn de volgende CVE's aangepakt.

Photon OS-onderdelen Vaste versies Aangepakte CVE's
gnutls gnutls-3.6.15-3 CVE-2021-20232
nginx nginx-1.16.1-4 CVE-2021-23017
libxml2, libxml2-devel, libxml2-python libxml2-2.9.11-2, libxml2-devel-2.9.11-2, libxml2-python-2.9.11-2 CVE-2021-3517, CVE-2021-3518, CVE-2021-3537
glibc, glibc-i18n, glibc-iconv, glibc-lang glibc-2.28-15, glibc-i18n-2.28-15, glibc-iconv-2.28-15, glibc-lang-2.28-15 CVE-2021-35942, CVE-2021-33574
linux linux-4.19.198-2 CVE-2021-33909
python-cryptography python-cryptography-2.8-2 CVE-2020-36242
nss, nss-libs nss-3.44-6, nss-libs-3.44-6 CVE-2020-12403
bindutils bindutils-9.16.15-1 CVE-2021-25214, CVE-2021-25215, CVE-2021-25216
curl, curl-libs curl-7.78.0-2, curl-libs-7.78.0-2 CVE-2021-22945, CVE-2021-22946, CVE-2021-22947

 

Verholpen problemen

 • Fout met voor VCF ingeschakeld wachtwoord na upgraden van vRealize Suite Lifecycle Manager

  Wanneer u een upgrade uitvoert van vRealize Suite Lifecycle Manager versie 8.2.1 naar een nieuwere versie lager dan versie 8.6 en vervolgens een inventarissynchronisatie van de omgeving uitvoert, kunt u mogelijk geen wachtwoorden uit Locker bewerken. Mogelijk ontvangt u het volgende foutbericht:

  Wachtwoordbewerking is niet toegestaan in een voor VCF ingeschakelde omgeving

  Oplossing: Als u vRealize Suite Lifecycle Manager versie 8.2.1 upgradet naar een nieuwere versie lager dan versie 8.6.0, moet u ervoor zorgen dat u de omgevingen van de vRealize Suite Lifecycle Manager-inventaris opnieuw importeert.

 • vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruikersinterface is niet toegankelijk na de upgrade

  Als VMware Identity Manager API niet reageert tijdens het upgraden van vRealize Suite Lifecycle Manager, mislukt de upgrade met de volgende fout:

  SYSUIT/SYSFT VASTGELEGD: -- org.springframework.web.client.
  ResourceAccessException: I/O-fout bij GET-aanvraag voor 'https://[vIDM-hostnaam]/SAAS/API/1.0/REST/auth/token':
  Verbinding opnieuw ingesteld. Geneste uitzondering is java.net.SocketException: Verbinding opnieuw ingesteld'.
  U kunt dit controleren in de logboeken die beschikbaar zijn onder /var/log/vmware_vrlcm.log.

  Oplossing:

  1. Momentopname terugzetten.
  2. Zorg ervoor dat VMware Identity Manager reageert via vRealize Suite Lifecycle Manager en dat de VMware Identity Manager-inventarissynchronisatie is gelukt, voordat u de upgrade uitvoert.

Bekende problemen

 • Aanvraag voor de installatie van de vRealize Operations Manager-patch mislukt met een foutbericht

  Wanneer het PAK-bestand met vRealize Operations Manager is beschadigd in vRealize Suite Lifecycle Manager, kan de aanvraag voor het installeren van de vRealize Operations Manager-patch mislukken met het volgende foutbericht:

  Fout bij vROPS-upgrade met uitzondering PAK-bestand voor product null niet gevonden.

  Oplossing: Voer de volgende stappen uit.

  1. Verwijder het binaire bestand voor de installatie van de vRealize Operations Manager-patch dat is toegewezen, in Instellingen > Binaire toewijzingen > Binair bestand van patch.
  2. Wijs het vRealize Operations Manager-patchbestand toe aan een nieuw binair bestand.
  3. Activeer de installatie van de vRealize Operations Manager-patch opnieuw.
 • Het vastleggen van historische versie van inhoud van VRO 7.5 wordt niet ondersteund

  Als we proberen de historische versie van de inhoud van VRO 7.5 vast te leggen en vrij te geven, wordt de inhoud niet vastgelegd.

  Oplossing: Gebruik de ondersteunde versie van de historische inhoud van VRO 7.6 en hoger.

 • Implementatie van vRealize Operations mislukt in vRealize Suite Lifecycle Manager

  Nadat u de binaire bestanden voor de installatie van vRealize Operations versie 8.5 of 8.6 van My VMware in vRealize Suite Lifecycle Manager heeft gedownload, kan de
    installatie van vRealize Operations mislukken met de volgende fout.

  Foutcode: LCMVSPHERECONFIG1000087
  Er is een uitzondering opgetreden tijdens het implementeren van ovf. Ongeldig argument opgegeven.
  Ongeldig argument opgegeven voor OVF-implementatie.

  Oplossing: U kunt alternatieve manieren gebruiken om het binaire bestand voor de installatie toe te wijzen, zoals Lokaal of NFS, of de toewijzing van de inhoudsbibliotheek inschakelen.

  1. Download de binaire bestanden voor vRealize Operations van My VMware en plaats deze op een gedeelde locatie, zoals NFS of vRealize Suite Lifecycle Manager VA.
  2. Ga naar de pagina Instellingen -> Binaire toewijzing in vRealize Suite Lifecycle Manager.
  3. Als u een binair bestand wilt toevoegen, selecteert u Lokaal of NFS als locatietype in vRealize Suite Lifecycle Manager.
  4. Activeer de installatie van vRealize Operations opnieuw.

  Opmerking: Raadpleeg de documentatie voor vRealize Suite Lifecycle Manager voor andere manieren waarop binaire bestanden in vRealize Suite Lifecycle Manager kunnen worden toegewezen. Zie ook KB 86088 voor meer informatie.

 • Fout bij integratie van vRealize Suite Lifecycle Manager en vRealize Log Insight

  Als u vRealize Suite Lifecycle Manager en vRealize Log Insight probeert te integreren zonder Secure Socket Layer (SSL), kan de integratie mislukken.

  Voer de integratie van vRealize Suite Lifecycle Manager en vRealize Log Insight-integratie uit met SSL.

 • Testverbinding voor vRealize Operations Manager-eindpunt mislukt

  Wanneer vRealize Operations Manager met VMware Identity Manager is geconfigureerd met behulp van vRealize Suite Lifecycle Manager, mislukt de verbinding als u een testverbinding uitvoert in inhoudsbeheer tijdens het toevoegen van het vRealize Operations Manager-eindpunt.

  Oplossing: Meld u aan met uw gebruikersnaam in de volgende indeling:

  domain@vidmauthsource
  Bijvoorbeeld: configadmin@System
 • vRealize Suite Lifecycle Manager-upgrade reageert niet meer tijdens het downloaden van pakketten

  Wanneer u eerdere versies van vRealize Suite Lifecycle Manager upgradet, reageert het systeem niet meer en kunnen de pakketten niet worden gedownload.

  Oplossing:

  U kunt een van de volgende stappen uitvoeren:

  • Zet de momentopname terug en probeer vervolgens de upgrade opnieuw uit te voeren.
  • Verwijder het bestand met de upgradevoortgang en probeer de upgrade vervolgens opnieuw uit te voeren.

  Zie KB 81402 voor meer informatie.

 • De controle van de versiecompatibiliteit duurt langer voor inhoud uit broncontrole

  Wanneer u tests uitvoert vanuit broncontrole, zoals vastleggen+testen, vastleggen+implementeren, vastleggen+testen+implementeren of wanneer u de inhoud vrijgeeft met behulp van functionaliteiten voor meerdere releases of meerdere tests, duurt de versiecompatibiliteitstest met de compatibiliteitscontrole langer wanneer inhoud van broncontrole komt.

  Oplossing: Selecteer minder inhoud uit broncontrole tijdens het uitvoeren van de implementatie, waardoor het minder tijd in beslag neemt om het resultaat van compatibiliteitstests te leveren.

 • De invoer voor een nieuwe poging die in de mislukte implementatieaanvraag is opgegeven, wordt niet opgeslagen. 

  De invoer voor een nieuwe poging die in de mislukte implementatieaanvraag is opgegeven, wordt niet opgeslagen en de volgende taak in de implementatieaanvraag mislukt opnieuw met de oude invoer die tijdens de implementatie is opgegeven.

  Oplossing: Geef de invoer voor de nieuwe poging voor elke mislukte taak op in de implementatieaanvraag of u moet de omgeving opnieuw implementeren met de juiste invoer.

 • Werkstroom met de tag VRCS_CUSTOM wordt niet weergegeven in de post- en pre-stub die aanwezig is op de pagina Instellingen.

  Geen van de bestaande werkstromen wordt in het vervolgkeuzemenu (met de tag VRCS_CUSTOM) weergegeven na selectie van een extern vRO-eindpunt in de pre- en post-stub.

  Oplossing: Wijzig de naam van de bestaande tag van de werkstroom (VRCS_CUSTOM) op het vRO-eindpunt in vRSLCM_CUSTOM. Hierdoor wordt de hele werkstroom in het vervolgkeuzemenu weergegeven.

 • Tijdens het migreren of upgraden van inhoudsbeheer moeten de eindpunten voor broncontrole opnieuw worden toegewezen aan de respectieve broncontroleservers. Tijdens het migreren van vRealize Suite Lifecycle Manager 2.0 naar 8.0.1 wordt de configuratie van de inhoudsbibliotheek op de pagina met vSphere-instellingen niet weergegeven.

  Oplossing:

  • Bewerk het vereiste eindpunt van broncontrole in de gemigreerde of bijgewerkte setup. Selecteer voor de broncontroleserver de server in het vervolgkeuzemenu die is toegewezen aan dit eindpunt.
  • Evenzo selecteert u de inhoudsbibliotheek opnieuw op de pagina met vSphere-instellingen in de Lifecycle Manager-omgeving als u vRealize Suite Lifecycle Manager 2.0 naar 8.0.1 migreert.
 • Als er een fout optreedt in de tenantkoppeling met een bepaalde vRealize Automation-instantie wanneer er meerdere vRealize Automation-producten zijn geselecteerd tijdens het maken van de tenant, kunt u niet de hele tenant beheren. 

  Tenant op de pagina Tenantbeheer kan niet worden gebruikt wanneer de tenant in VMware Identity Manager is gemaakt, maar is mislukt in vRealize Automation, en dezelfde tenant kan niet worden gebruikt voor andere configuraties.

  Oplossing:

  Voer een van de volgende noodoplossingen uit:

  1. Probeer de mislukte aanvraag voor het aanmaken van de tenant opnieuw uit te voeren nadat de fout bij het aanmaken van de tenant is opgelost. 
  2. Sla het aanmaken van de tenant over voor specifieke vRealize Automation in de aanvraag voor een nieuwe poging.

  Probeer het opnieuw voor alle producten die zijn opgegeven in de aanvraag voor het aanmaken van de tenant totdat de aanvraag voor het aanmaken van de tenant is gelukt. Zodra de aanvraag voor het aanmaken van een tenant is gelukt, kunt u op de tenant klikken op de pagina Tenantbeheer en verdere bewerkingen uitvoeren.

 • Tijdens het vervangen van een VMware Identity Manager-certificaat na de upgrade van vRealize Suite Lifecycle Manager naar 8.1 of hoger, worden niet alle producten vermeld in de productkoppelingen.

  Tijdens het vervangen van een VMware Identity Manager-certificaat na de upgrade van vRealize Suite Lifecycle Manager naar 8.1 of hoger, worden niet alle producten die aanwezig zijn in vRealize Suite Lifecycle Manager en die zijn geïntegreerd met VMware Identity Manager, weergegeven in de productkoppelingen.

  Oplossing:

  Voer na de upgrade van vRealize Suite Lifecycle Manager naar 8.1 of hoger de inventarissynchronisatie uit voor de producten die zijn geïntegreerd met VMware Identity Manager, en probeer vervolgens het certificaat in VMware Identity Manager te vervangen zodat het nieuwe certificaat overeenkomt met alle productkoppelingen die worden vermeld in de wizard Certificaat vervangen.

 • De vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruikersinterface loopt vast bij het navigeren naar bepaalde pagina's.

  De vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruikersinterface loopt vast of geeft geen specifieke bewerkingen weer bij het navigeren naar bepaalde pagina's. Er wordt een onverwachte fout gemeld en gevraagd om de connectiviteit met de server te controleren alvorens het opnieuw te proberen.

  Oplossing:

  Voer een van de volgende noodoplossingen uit:

  • Wis de browsercache.
  • Open de vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruikersinterface in een incognitomodus om de browsercache opnieuw in te stellen.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon