Vanaf vRealize Suite Lifecycle Manager 8.4.1 zijn er twee nieuwe opties beschikbaar voor de vRealize Cloud-licenties die als vRealizeFlex-licentietype worden weergegeven in de tabel Licenties. Wanneer u met de rechtermuisknop klikt op het verticale beletselteken, kunt u de opties Gebruiksrapport en Gebruikssleutel bijwerken weergeven.

Met het gebruiksrapport kunt u uw licentierapporten downloaden en bekijken.
  • Rapport downloaden: Met de optie Algemeen kunt u rapporten downloaden voor het bekijken, analyseren, opslaan, documenteren of auditeren.

    Met de vRealize Cloud Subscription Manager-factureringsoptie kunt u een versleuteld ZIP-bestand voor gegevensverbruik downloaden dat u uploadt in vRealize Cloud Subscription Manager. Op basis hiervan wordt een gebruikssleutel gegenereerd. Zie de documentatie voor VMware vRealize Cloud Subscription Manager voor meer informatie. U kunt deze gebruikssleutel gebruiken in vRealize Suite Lifecycle Manager om de gebruikssleuteloptie van vRealize Subscription Manager bij te werken. Nadat uw gebruikssleutel is bijgewerkt, kunt u het licentiegebruiksrapport voor de laatst geüploade datum genereren naar de huidige datum.

  • Gebruik weergeven: Op dit tabblad ziet u een diagram met de gebruiksdetails voor een specifieke licentie.