U kunt vRealize Suite Lifecycle Manager installeren met behulp van vRealize Suite Lifecycle Manager Easy Installer voor vRealize Automation en VMware Identity Manager.

Bekijk de video over de vRealize Suite Lifecycle Manager -installatie met Easy Installer.

Voorwaarden

U moet aan deze vereisten voldoen voordat u vRealize Suite Lifecycle Manager kunt installeren:

 • Zorg ervoor dat u een vCenter Server heeft ingesteld en toegang heeft tot de inloggegevens.
 • Zorg ervoor dat u de details van de netwerkconfiguratie voor vRealize Automation heeft.
 • Zorg ervoor dat u de details van de Lifecyle VA-implementatie weet.

Procedure

 1. Klik op Installeren in het venster vRealize Easy Installer.
 2. Klik op Volgende na het lezen van de inleiding.
 3. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende. Lees het Customer Experience Improvement Program en schakel het selectievakje in om deel te nemen aan het programma.
 4. Als u vCenter Server-details wilt opgeven, voert u deze in op het tabblad Implementatiedoel van appliance.
  1. Voer de hostnaam van het vCenter Server in.
  2. Voer het nummer van de HTTPs-poort in.
  3. Voer de vCenter Server-gebruikersnaam en het wachtwoord in.
 5. Klik op Volgende en u ziet vervolgens een certificaatwaarschuwing. Klik op Accepteren om door te gaan.
 6. U moet een locatie opgeven om virtual appliances te implementeren.
  1. Vouw de vCenter Server-structuur uit.
  2. Vouw uit naar een datacentrum en wijs uw implementatie toe aan een specifieke VM-map.
 7. Geef een resourcecluster op op het tabblad Een computerbron selecteren.
  1. Vouw de structuur van het datacentrum uit naar een geschikte resourcelocatie en klik op Volgende.
 8. Selecteer op het tabblad Een opslaglocatie selecteren een gegevensopslag om uw implementatie op te slaan en klik op Volgende.
 9. Stel op de tabbladen Netwerkconfiguratie en Wachtwoordconfiguratie uw netwerk en wachtwoordconfiguratie in door de vereiste velden in te voeren en op Volgende te klikken.
  1. Voer voor een vRealize Suite Lifecycle Manager VM de NTP-server in voor de appliance en klik op Volgende.
  De netwerkconfiguraties die voor alle producten worden opgegeven, zijn een eenmalige invoer voor uw configuratie-instellingen. Het opgegeven wachtwoord wordt ook algemeen gebruikt voor alle producten en u hoeft het wachtwoord niet opnieuw in te voeren wanneer u de producten installeert.

  Het wachtwoord moet minimaal één hoofdletter, één kleine letter, één cijfer en één speciaal teken hebben. Speciale tekens zijn !@#$%^&*(). Een dubbelepunt (:) wordt niet ondersteund in het wachtwoord voor vRealize Automation 8.0 en 8.0.1.

 10. Stel de configuratie-instellingen voor vRealize Suite Lifecycle Manager in.
  1. Voer een naam voor de virtuele machine, een IP-adres en een hostnaam in.
  2. Geef de configuratiegegevens op. Vul de velden Naam van datacentrum, vCenter-naam en De schijfruimte vergroten in.
  3. Schakel de naleving van de FIPS-modus in of uit, zoals vereist.
  4. Klik op Volgende.

Volgende stappen

U kunt nu beginnen met het installeren van vRealize Identity Manager.