U kunt een bestaande instantie van vRealize Automation importeren.

Voor het maken van een globale omgeving wordt u toch gevraagd om VMware Identity Manager te installeren als u deze stap heeft overgeslagen tijdens de oorspronkelijke installatie van vRealize Suite Lifecycle Manager. Zie VMware Identity Manager installeren in vRealize Suite Lifecycle Manager als u VMware Identity Manager wilt installeren. Als u de vRealize Automation 8.0 Brownfield-omgeving wilt importeren, controleert u of VMware Identity Manager aanwezig in vRealize Suite Lifecycle Manager identiek is aan VMware Identity Manager die is geregistreerd bij vRealize Automation. Zorg ervoor dat u dezelfde configuratiebeheerder gebruikt voor zowel VMware Identity Manager als vRealize Automation in vRealize Suite Lifecycle Manager.

Voorwaarden

Controleer of u over de vereiste IP-inloggegevens beschikt.

Procedure

 1. Nadat u een omgeving heeft gemaakt op de pagina Omgeving maken, schakelt u het selectievakje vRealize Automation in op de productkaart.
 2. Klik op Importeren en klik op Volgende.
 3. Voer onder Productdetails de vereiste velden in om de eigenschappen voor vRealize Automation te configureren en selecteer de importversie.
 4. Als u 8.x heeft geselecteerd
  1. Geef de hostnaam van het primaire knooppunt op.
  2. Selecteer Rootwachtwoord van primair knooppunt.
   Opmerking: Als elk knooppunt andere wachtwoorden heeft, mislukt de importaanvraag. U kunt het juiste wachtwoord opgeven in de nieuwe poging om elke mislukte aanvraag uit te voeren.
  3. Selecteer de vCenter Server waar de productknooppunten zich bevinden. Zie Te onthouden tijdens het configureren van vRealize Automation voor meer informatie over het configureren van vRealize Automation.
 5. Als u 7.x heeft geselecteerd
  1. Selecteer een vCenter Server-instantie onder vCenter Server.
  2. Klik op Volgende en lees de samenvatting.
  Tijdens het importeren van vRealize Automation moet u specifieke details invoeren met betrekking tot vRealize Automation en de applicatie. Het beheerderswachtwoord van de standaardtenant is dergelijke invoer. De standaardtenant is ingesteld op vsphere.local en kan niet worden bewerkt. Deze is mogelijk geblokkeerd als de vsphere.local-tenant niet is geconfigureerd in uw vRealize Automation-configuratie. De oorzaak is dat u er tijdens de installatie mogelijk voor heeft gekozen de out-of-the-box-voorbeeldinhoud niet te configureren. U moet het wachtwoord voor de systeembeheerder invoeren in het veld Beheerderswachtwoord van standaardtenant en vervolgens doorgaan met importeren.
 6. Klik op Verzenden.