In de samenvoegingsbewerking voor tenants worden de directory's en tenants al gemaakt in de vRealize Automation 8-doelomgeving.

vRealize Suite Lifecycle Manager maakt de vRealize Automation 7.x-eindpunten voor de bestaande tenants in de vRealize Automation 8-omgeving. U kunt de bedrijfsgroepen, infrastructuur en andere specifieke tenants voor vRealize Automation migreren.

Voorwaarden

 • In vRealize Automation 8.1 bent u niet vereist om een broncertificaat te accepteren tijdens de migratiebeoordeling. Als u de tenant wilt samenvoegen of beheren met vRealize Suite Lifecycle Manager, kunt u de handmatig toegevoegde bronomgeving verwijderen uit vRealize Automation.
 • Zorg ervoor dat specifieke gegevens van VMware Identity Manager worden gemigreerd naar de doelgegevens in de algemene omgeving.

Procedure

 1. Klik in het dashboard My Services van vRealize Suite Lifecycle Manager op Identity and Tenant Management.
 2. Selecteer Tenant Management en klik vervolgens op Tenant Migrations.
 3. Lees de informatie over VMware Identity Manager-tenantmigratie en vRealize Automation-tenanttoewijzing en klik vervolgens op Continue.
 4. Selecteer de bronomgeving en doelomgeving op het tabblad Omgevingsselectie.

  Op basis van uw bron- en doelomgevingsselectie kunt u een tabelweergave van de beschikbare tenants op de vRealize Automation-bron bekijken. U kunt ook de status van de gemigreerde of samengevoegde tenants in een vRealize Automation 8.x-omgeving bekijken.

 5. Klik op Volgende en op de pagina Werkstroom van tenantmigratie kunt u de werkstroom van de tenantmigratie en de tenantsamenvoeging bekijken.
 6. Op het tabblad Details samenvoegen kunt u een of meerdere tenanttoewijzingen selecteren voor vRealize Automation 7.x en deze vervolgens samenvoegen met dezelfde of andere bestemmingstenants voor vRealize Automation 8.x.

  Als u de doeltenant niet kunt weergeven, voert u een inventarissynchronisatie uit of voert u een productkoppeling voor de tenant uit.

 7. Klik op Next. Vervolgens kunt u de samenvatting van uw selecties op het tabblad Summary Step bekijken.
 8. Klik op SUBMIT als uw validaties zijn gelukt.
  Opmerking: Als de validaties niet zijn gelukt en u wijzigingen wilt aanbrengen en vervolgens de samenvoegbewerking voor de tenant wilt hervatten, klikt u op SAVE AND EXIT. Dezelfde wizard kan op elk moment worden geopend om de controle vooraf opnieuw uit te voeren om door te gaan.