Voeg de NTP-servers in vRealize Suite Lifecycle Manager toe zodat naar ze kan worden verwezen tijdens het implementeren vRealize Suite-producten. De NTP-servers die in vRealize Suite Lifecycle Manager worden toegevoegd, kunnen worden gebruikt om in te stellen voor het systeem dat met vRealize Suite Lifecycle Manager is. De NTP-servers kunnen ook worden gebruikt als invoer voor het vRealize Suite-schema voor productimplementatie.

Voorwaarden

Controleer of de NTP-servers functioneren.

Procedure

  1. Navigeer in het dashboard Levenscyclusbewerkingen naar Instellingen > NTP-servers.
  2. Als u een NTP-server wilt toevoegen, klikt u op NTP-server toevoegen.
  3. Voer een geldige Naam en FQDN/IP-adres van de NTP-server in.
  4. Klik op TOEVOEGEN.
    Opmerking: Vanaf vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 kunnen NTP-servers worden ingesteld voor vRealize Automation 8.2 en hoger.