Wanneer vRealize Operations Manager onderdeel is van uw omgeving, kunt u de gezondheidsstatus van vRealize Suite in vRealize Suite Lifecycle Manager ophalen en weergeven.

Informatie over de gezondheidsstatus in vRealize Suite Lifecycle Manager is alleen beschikbaar voor met vRealize Suite Lifecycle Manager ondersteunde producten: vRealize Automation, vRealize Operations Manager, vRealize Log Insight en vRealize Business for Cloud.

Voorwaarden

Als u wilt dat de status wordt weergegeven op uw omgevingskaart, moet u ervoor zorgen dat VMware vRealize Operations Manager samen met de andere vRealize Suite-producten op dezelfde omgevingskaart aanwezig is. Raadpleeg Product toevoegen aan een bestaande cloudomgeving voor informatie over het toevoegen aan een bestaande omgeving. Raadpleeg Een privécloudomgeving maken voor informatie over het maken van een omgeving.

Procedure

 1. Installeer het SDDC Management Pack in vRealize Operations Manager. U kunt het SDDC Management Pack vanuit Marketplace installeren in vRealize Suite Lifecycle Manager of buiten vRealize Suite Lifecycle Manager.
 2. Configureer adapterinstanties voor vRealize Log Insight, vRealize Business for Cloud en vRealize Automation in vRealize Operations Manager.
  Voor meer informatie over het configureren van adapters in vRealize Operations Manager raadpleegt u vRealize Log Insight configureren met vRealize Operations Manager en vRealize Automation 8.x configureren met vRealize Operations.
 3. vRealize Operations ManagerControleer of het dashboard Gezondheidsoverzicht voor SDDC de status weergeeft voor vRealize Operations Manager en andere vRealize Suite-producten.
 4. Nadat de status in het dashboard Gezondheidsoverzicht voor SDDC wordt weergegeven, voert vRealize Suite Lifecycle Manager de geplande status uit.
  Opmerking:
  • Als u een instantie van vRealize Automation 7.x in uw omgeving heeft, installeer dan End Point Operations Management-agent 7.x op alle knooppunten op vRealize Automation-applicaties en op elk nieuw knooppunt dat later aan het vRealize Automation-cluster is toegevoegd.
  • Dit is niet vereist voor vRealize Operations Manager die VMware SDDC Management Pack 8.x gebruikt.

resultaten

vRealize Suite Lifecycle Manager geeft de status van SDDC Management Pack weer en haalt de informatie over de status op van één instantie van vRealize Operations Manager in een bepaalde privécloudomgeving. De status is alleen van toepassing op de vRealize Suite-producten die zijn geconfigureerd in de vRealize Operations Manager-doelinstantie binnen de privécloudomgeving. Configureer geen aanvullende vRealize Suite-producten van andere privécloudomgevingen in dezelfde instantie van vRealize Operations Manager.