Locker is een applicatie zoals Lifecycle Manager waarmee u het certificaat, de wachtwoorden en de licenties in één venster kunt beheren. U kunt licenties configureren op lockerniveau.

Voorwaarden

Controleer of er al een licentie beschikbaar is.

Procedure

 1. Navigeer naar het dashboard Cyclusbewerkingen en klik op Locker.
 2. Klik aan de linkerkant op het pictogram Licentie.
 3. Als u een licentie wilt toevoegen, klik dan op TOEVOEGEN.
 4. Voer de alias in in het tekstvak Licentie-alias.
 5. Voer de Licentiesleutel in en klik op Valideren.
 6. Nadat u de nauwkeurigheid van de licentie heeft gevalideerd, klikt u op Toevoegen.

  Vanaf vRealize Suite Lifecycle Manager 8.4.0 kunnen vRealize Cloud-licenties direct vanuit de gebruikersinterface worden toegevoegd aan de vRealize Suite Lifecycle Manager-locker.

 7. Als u een bestaande licentie wilt bijwerken, klikt u op een licentie in de licentietabel.
  1. Klik op de verticale beletseltekens en klik op Bijwerken.
  2. Lees de huidige licentiesamenvatting en klik op Volgende.
  3. Selecteer een omgeving in de tabel met referenties en klik op Volgende.
  4. Selecteer een licentie uit het vervolgkeuzemenu en klik op Voltooien.
 8. Als u een licentie wilt verwijderen, klikt u op de verticale beletseltekens en klikt u op Verwijderen.
  1. Als voor de Lifecycle Manager een of meerdere My VMware-accounts zijn geconfigureerd, worden de bijbehorende licentiesleutels automatisch gesynchroniseerd. Als u licenties van het My VMware-account wilt synchroniseren, klikt u op VERNIEUWEN. Als u echter handmatig dezelfde licentiesleutel aan de locker heeft toegevoegd, kan de overeenkomende invoer vanuit My VMware-account niet worden vastgelegd.
  2. Wanneer een product wordt geïmporteerd in vRealize Suite Lifecycle Manager, worden de licentiesleutels in het product ook vastgelegd en opgeslagen in de locker onder Licenties. Als dezelfde licentiesleutel al aanwezig is, kan deze niet worden geïmporteerd.
  3. Als een product is gekoppeld aan een licentie in vRealize Suite Lifecycle Manager, kan de licentie-invoer niet worden verwijderd uit de locker.
  4. vRealize Suite Lifecycle Manager beperkt het toepassen van meerdere licenties op een product niet, maar het productgedrag staat echter wel toe dat op enig moment slechts één licentiesleutel als actief wordt ingesteld.
  5. Als u de licentie uit de vRealize Suite Lifecycle Manager-locker verwijdert, wordt de licentiesleutel niet van het product zelf verwijderd.
 9. Licentiesleutels kunnen worden toegepast op producten die worden beheerd door vRealize Suite Lifecycle Manager uit Start > Omgevingen onder Levenscyclusbewerkingen. Selecteer een product uit elke door Levenscyclusbewerkingen beheerde omgeving, klik op de horizontale beletseltekens op de productnaam en selecteer Licentie toevoegen. Volg dan de stappen.