Maak een gebruikersrol in de vSphere-client met machtigingen die zijn vereist voor vRealize Suite Lifecycle Manager. Dezelfde rol kan worden toegewezen aan de gebruiker die een vCenter Server kan toevoegen in vRealize Suite Lifecycle Manager.

Voorwaarden

Controleer of u over beheerdersmachtigingen beschikt om een rol toe te voegen aan een gebruiker of een gebruikersgroep. U moet over beheerdersmachtigingen beschikken om vCenter Server te gebruiken.

Als u vCenter gebruikt dat is geïmplementeerd op VMC SDDC, moet u de beschikbare CloudAdmin-rol gebruiken. Raadpleeg de documentatie over VMware Cloud op AWS voor meer informatie over VMC op vCenter. Wanneer u een VMC implementeert op vCenter, kunt u de standaard CloudAdmin-rol gebruiken. Raadpleeg de documentatie over Cloudbeheerdermachtigingen voor meer informatie over cloudbeheerdermachtigingen.

Procedure

 1. Meld u aan bij vCenter Server met behulp van de vSphere-client.
 2. Klik op de startpagina van de vSphere-client op Rollen onder Beheer.
 3. Maak een rol voor alle systeeminteracties tussen vRealize Suite Lifecycle Manager en vCenter Server.
 4. Kloon Alleen-lezen en geef de rol een naam.
 5. Configureer de rol in het dialoogvenster Rol maken met behulp van de volgende configuratie-instellingen en klik op Volgende.
  Instelling Waarde
  Rolnaam vRealize Suite Lifecycle Manager
  Machtiging
  • Datastore
   • U kunt Alle machtigingen selecteren.
  • Host.Local
   • Bewerkingen - Host toevoegen aan vCenter
   • Bewerkingen - Virtuele machine maken
   • Bewerkingen - Virtuele machine verwijderen
   • Bewerkingen - Virtuele machine opnieuw configureren
   • Inventaris - Aanpassen - Cluster
  • Netwerk
   • Netwerk toewijzen
  • Bron
   • vApp toewijzen aan resourcepool
   • Virtuele machine verplaatsen naar resourcepool
  • vApp
   • U kunt Alle machtigingen selecteren.
  • Virtuele machines
   • U kunt Alle machtigingen selecteren.
  • Contentbibliotheek
   • U kunt Alle machtigingen selecteren.
  Deze rol neemt de machtigingen Systeem anoniem, Systeemweergave en Systeem lezen over.
  Opmerking: U moet rechten hebben om een contentbibliotheek te maken. De contentbibliotheek maakt gebruik van een gegevensopslag om alle sjablonen op te slaan, dus u heeft een machtiging nodig om toegang te krijgen tot dezelfde gegevensopslag, deze te lezen en te schrijven. Om die reden zijn alle machtigingen onder gegevensopslag en contentbibliotheek nodig.
 6. Geef de nieuwe rol een naam op en klik op Voltooien.
 7. Selecteer Algemene machtigingen onder Beheer en klik op Beheren.
 8. Klik op het plusteken om machtigingen toe te voegen.
 9. Selecteer de gebruiker en de rol die u heeft gemaakt en klik op OK.