Continue beschikbaarheid (CA) voor vRealize Operations Manager voorkomt gegevensverlies bij een knooppuntfout en zorgt voor beschikbaarheid van vRealize Operations tijdens een fysieke locatiefout.

Opmerking: Het masterknooppunt wordt nu het primaire knooppunt genoemd. Het masterreplica-knooppunt wordt nu het primaire replica-knooppunt genoemd.
CA scheidt de vRealize Operations Manager-cluster in twee foutdomeinen, verdeeld over vSphere-clusters, en beschermt de analysecluster tegen het verlies van een heel foutdomein. De twee foutdomeinen zijn Foutdomein 1 en Foutdomein 2. Standaard worden het primaire knooppunt en het replica-knooppunt toegewezen aan Foutdomein 1 en Foutdomein 2. Als Foutdomein 1 mislukt, wordt de functionaliteit niet verstoord aangezien het andere knooppunt ervoor zorgt dat het incident geen gegevensverlies oplevert.

Het Witness-knooppunt is het derde netwerkdomein dat onafhankelijk bestaat en identificeert netwerkpartities van de twee foutdomeinen. Als de netwerkverbinding tussen de twee foutdomeinen verloren gaat, gaat de cluster in een split-brain-situatie, die wordt gedetecteerd door het Witness-knooppunt. Onmiddellijk gaat een van de foutdomeinen offline om inconsistentieproblemen met de gegevens te voorkomen.

Opmerking: Er zijn minimaal drie paren knooppunten vereist om CA in te schakelen. U kunt maximaal 16 gegevensknooppunten toevoegen, inclusief de primaire en replicaknooppunten.