Vanaf vRealize Suite Lifecycle Manager 8.0 worden alleen inhoudspijplijnen en vastlegpijplijnen ondersteund. In de sectie Inhoudspijplijnen, onder het tabblad Pijplijnen, is de status van de laatste 24 pijplijnuitvoeringen zichtbaar in de kaart Content_Pipeline. Elk van de uitvoeringen van de inhoudspijplijn wanneer geselecteerd, toont de gekoppelde vastlegpijplijnen op de kaart voor de Vastlegpijplijn. De uitvoeringsweergaven, de gekleurde stip op de pijplijnkaart, kunnen worden geselecteerd om een gedetailleerd overzicht te bekijken van de verschillende fasen van de geselecteerde uitvoering. De uitvoering van de inhoudspijplijn kan maximaal negen fasen in de uitvoeringsvolgorde bevatten. De werkelijke uitvoering heeft echter de fasen die relevant zijn voor de uitvoering.

Pijplijnstubs

De pijplijnstubs geven de status van elke actie weer wanneer inhoud wordt vastgelegd. De inhoudspijplijn heeft de volgende statustypen wanneer inhoud wordt uitgevoerd.
 • Vóór vastleggen
 • Vastleggen
 • Na vastleggen
 • Vóór testen
 • Test
 • Na testen
 • Vóór implementeren/inchecken
 • Implementeren/inchecken
 • Na implementeren/inchecken
In de laatste drie fasen wordt de term Inchecken gebruikt als de inhoud wordt vrijgegeven aan een eindpunt voor broncontrole zoals Git of BitBucket, anders wordt de term implementeren gebruikt. De pre- of postfasen zijn standaard uitgeschakeld en moeten worden geconfigureerd voordat ze kunnen worden gebruikt in een uitvoering. De configuratie en verschillende uitvoeringsmodi voor pre- of postfasen, ook wel pre- of poststubs genoemd, worden behandeld in de sectie Pijplijnstubs configureren. De pijplijn voor vastleggen heeft altijd één fase, Vastleggen. De overeenkomstige details van de pre- of postfase voor vastleggen kunnen worden bekeken in de gekoppelde inhoudspijplijn, ook wel de bovenliggende pijplijn genoemd.

Het tabblad Uitvoeringen bevat alle inhouds- en vastlegpijplijnuitvoeringen. De lijst toont de status, de bestede tijd, uitgevoerd door en de tijd van de aanvraag voor elk van de uitvoeringen. Deze lijst kan worden gefilterd op het type pijplijn en de uitvoeringsstatus.

Elke pijplijn bestaat uit verschillende fasen, elke fase kan vervolgens verschillende taken hebben. Taken kunnen parallel of sequentieel zijn op basis van uw aangepaste bedrijfslogica. Nadat u een actie heeft geselecteerd die u wilt uitvoeren voor inhoud, kan het vastleggen van inhoud verschillende statustypen weergeven die betrekking hebben op een dergelijke actie. Elk van de inhoudsinstellingen is gerelateerd aan de weergave die wordt weergegeven op de pagina Inhoudspijplijn.

Voorwaarden voor uitvoering van pijplijn:

 1. EXECUTE_ON_SUCCESS - De stub wordt alleen uitgevoerd als de overeenkomende fase succesvol is uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Na vastleggen indien geconfigureerd voor EXECUTE_ON_SUCCESS wordt alleen uitgevoerd als de fase voor vastleggen met succes is uitgevoerd.
 2. EXECUTE_ON_FAILURE: De stub wordt alleen uitgevoerd als de overeenkomstige uitvoering van de fase mislukt. Bijvoorbeeld: Na vastleggen indien geconfigureerd voor EXECUTE_ON_FAILURE wordt alleen uitgevoerd als de fase voor vastleggen mislukt.
 3. EXECUTE_ON_SUCCESS_AND_FAILURE - De stub wordt uitgevoerd, ongeacht of de bijbehorende fase-uitvoering lukt of mislukt. Bijvoorbeeld: Na vastleggen indien geconfigureerd voor EXECUTE_ON_SUCCESS_AND_FAILURE wordt in beide gevallen uitgevoerd, ongeacht of de uitvoering van de fase voor vastleggen lukt of mislukt.

Invoerparameters

De pre- of poststubs ondersteunen de genoemde lijst met parameters, waarvan de waarden kunnen worden doorgegeven aan de respectieve vRealize Orchestrator-werkstroom als invoer. De waarde van deze invoer hangt af van de inhoud (vastgelegd/getest/geïmplementeerd) van de pijplijnuitvoering waarvoor de pre- of postroutines worden uitgevoerd. Momenteel zijn alle parameters van het type tekenreeks. Daarom moeten de invoerparameters die zijn geconfigureerd voor de overeenkomstige werkstroom in vRealize Orchestrator noodzakelijkerwijs van het type tekenreeks zijn. Een niet-overeenkomend type parameters resulteert in een uitvoeringsfout voor de pijplijn. Zie Pijplijn-stub configureren voor meer informatie over configureren.
Pijplijn na implementeren Pijplijn vóór implementeren Pijplijn na testen Pijplijn vóór testen Pijplijn na vastleggen Pijplijn vóór vastleggen
 • contentName
 • contentEndpoint
 • ContentId
 • contentType
 • ContentVersionID
 • requestid
 • requestnumber
 • status
 • requestedby
 • useridentity
 • contentName
 • contentEndpoint
 • ContentId
 • contentType
 • ContentVersionID
 • requestid
 • requestnumber
 • requestedby
 • useridentity
 • contentEndpoint
 • ContentId
 • contentName
 • contentType
 • ContentVersionID
 • requestid
 • requestnumber
 • requestedby
 • useridentity
 • contentName
 • contentEndpoint
 • ContentId
 • contentType
 • ContentVersionID
 • requestid
 • requestnumber
 • requestedby
 • useridentity
 • contentName
 • contentEndpoint
 • ContentId
 • contentType
 • ContentVersionID
 • requestid
 • requestnumber
 • requestedby
 • useridentity
 • status
 • contentName
 • contentEndpoint
 • ContentId
 • contentType
 • ContentVersionID
 • requestid
 • requestnumber
 • requestedby
 • useridentity