vRealize Suite Lifecycle Manager ondersteunt VMware Cloud (VMC) in de AWS-omgeving. VMC on AWS is een geïntegreerde privécloudaanbieding die is ontwikkeld door VMware en Amazon Web Services (AWS). vRealize Suite Lifecycle Manager ondersteunt versies M11 en M12 van VMC.

U kunt de vRealize Suite Lifecycle Manager installeren in een VMC-omgeving met behulp van Easy Installer. Raadpleeg de documentatie van Easy Installer voor meer informatie. Configureer een virtual machine op het vCenter van een VMC Software-Defined Data Center (SDDC) om de Easy Installer te starten. Als u cloud-SDDC wilt maken met behulp van VMC on AWS en om SDDC te verbinden met het datacenter van uw product, raadpleegt u de documentatie van Aan de slag met VMware Cloud on AWS. Nadat u vRealize Suite Lifecycle Manager op VMC hebt geïmplementeerd, kunt u ook andere VMware vRealize Suite-producten, zoals VMware Identity Manager en vRealize Automation, in de VMC-omgeving installeren om de Dag 2-bewerkingen uit te voeren.

In een VMC-omgeving moet u alleen het SDDC vCenter toevoegen als eindpunt. Het wordt afgeraden vCenter extern aan het SDDC toe te voegen. Wanneer u een VMC vCenter implementeert, moet u ervoor zorgen dat u cloudbeheerdersrechten hebt. Raadpleeg de documentatie over Cloudbeheerdermachtigingen voor meer informatie over cloudbeheerdermachtigingen.