Voordat u inhoud kunt in- of uitchecken, moet een vRealize Suite Lifecycle Manager een GitLab- of Bitbucket-broncontroleserver aan het systeem toevoegen.