In de connectormigratie wordt de Windows-connector voor VMware Identity Manager in een Windows-vak geïnstalleerd, door het configuratiebestand op te geven dat is gegenereerd vanaf een externe of ingesloten Linux-connector. Deze wordt ondersteund voor vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 Patch 1 en latere releases.

Nadat de externe of ingesloten Linux-connector is gemigreerd, worden de Integrated Windows Authentication- (IWA) en LDAP-directory's op de Linux-connector gemigreerd naar Windows. In VMware Identity Manager versie 3.3.2 en eerdere releases werden de active directory's ondersteund op zowel externe als ingesloten Linux-connectoren en externe Windows-connectoren. Vanaf VMware Identity Manager versie 3.3.3 worden IWA Active Directory's alleen ondersteund op externe Windows-connectoren.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat u voldoet aan de volgende vereisten.
 • De ondersteunde JRE-versie ligt tussen 8 update 181 en 8 update 251.
 • De ondersteunde .NET Framework-versie is 4.6.0.
 • De ondersteunde versies van Windows Server zijn 2012 R2, 2016 en 2019.
 • Een uniek Windows-systeem is vereist voor de migratie en moet zijn verbonden met een domeinserver.

Procedure

 1. Klik op de pagina Levenscyclusbewerkingen op Omgeving beheren.
 2. Navigeer naar de instantie Algemene omgeving.
 3. Klik op Details weergeven > Upgraden.
 4. Schakel het selectievakje in en ga door met upgraden.
 5. Selecteer op het tabblad Versie selecteren het type opslagplaats, de productversie en de URL van de opslagplaats.
 6. Als u de connectormigratie wilt opgeven, voert u de details van de Windows-doelconnector in de sectie Linux-connector migreren naar Windows-verbinding in.
  Opmerking: De details van de bronconnector voor het type ingesloten connector worden automatisch ingevuld vanuit VMware Identity Manager. U mag alleen de SSH-wachtwoorden voor de Linux-connector invoeren voor het type externe connector.
  1. Voer de Windows-FQDN en Windows-domeingebruiker van het doel in.
  2. Selecteer het Windows-domeinwachtwoord.
  3. Selecteer het Windows VM-centrum.
 7. Klik op en vervolgens op CONTROLE VOORAF UITVOEREN.

  Als de validaties niet zijn gelukt en u wijzigingen wilt aanbrengen en vervolgens de upgradebewerking voor de VMware Identity Manager wilt hervatten, klikt u op OPSLAAN EN AFSLUITEN.

 8. Als de validaties zijn gelukt, klikt u op Volgende.
 9. Op de pagina Samenvatting van upgrade kunt u de details controleren en vervolgens op Verzenden klikken.