U kunt de gegevens van de verificatieprovider bekijken op het tabblad Instellingen in vRealize Suite Lifecycle Manager.

In het gedeelte Informatie verificatieprovider worden het type van de bestaande verificatieprovider, het eindpunt van de verificatieprovider, de geregistreerde FQDN van de applicatie, de client-ID en de naam van de catalogustoepassing weergegeven.

Het gedeelte Actie verificatieprovider biedt mogelijkheden voor synchroniseren en opnieuw registreren. Wanneer u de hostnaam of FQDN van vRealize Suite Lifecycle Manager wijzigt of bijwerkt, moet de verificatieprovider synchroniseren met de hostnaam. Met de knop Sync wordt de huidige hostnaam of FQDN van vRealize Suite Lifecycle Manager gesynchroniseerd met VMware Identity Manager. Na synchronisatie kunt u de doel-URL en de omleidings-URI controleren op het tabblad Catalogus van VMware Identity Manager.

Met de knop OPNIEUW REGISTREREN kunt u vRealize Suite Lifecycle Manager opnieuw registreren VMware Identity Manager door nieuwe OAuth-clients en catalogusapplicaties te maken. Het opnieuw registreren vindt plaats wanneer VMware Identity Manager aanwezig is in globalenvironment van vRealize Suite Lifecycle Manager.

Bij het upgraden van vRealize Suite Lifecycle Manager 8.1 en eerdere releases wordt de catalogusapplicatie-ID voor het bijwerken van de bestaande catalogustoepassing niet opgeslagen, waardoor een dubbele catalogustoepassing wordt gemaakt. De nieuwe hostnaam en catalogusapplicatie-ID worden opgeslagen in de inventaris die wordt gebruikt voor de volgende bewerkingen.