U kunt een instantie van vRealize Orchestrator in vRealize Suite Lifecycle Manager importeren.

Voorwaarden

 • Controleer of u over de vereiste IP-inloggegevens beschikt.
 • Zorg ervoor dat u een vRealize Automation-omgeving hebt voordat u vRealize Orchestrator installeert.
  • Als multitenancy is ingeschakeld in vRealize Automation, kunnen meerdere instanties van vRealize Orchestrator in vRealize Suite Lifecycle Manager worden geïnstalleerd.
  • Als multitenancy niet is ingeschakeld in vRealize Automation, kan één instantie van vRealize Orchestrator in vRealize Suite Lifecycle Manager worden geïnstalleerd.

Procedure

 1. Nadat u een omgeving hebt gemaakt op de pagina Omgeving maken, schakelt u het selectievakje vRealize Orchestrator op de productkaart in.
 2. Selecteer Importeren en klik op Volgende.
 3. Voer de vRO-hostnaam en het Rootwachtwoord van vRealize Orchestrator in.
 4. Voer de vIDM-tenantbeheerder en het Wachtwoord vIDM-tenantbeheerder in.
 5. Selecteer de vCenter Server-instanties onder vCenter Server-lijst.
 6. Klik op Volgende en lees de samenvatting.
 7. Klik op Verzenden om te importeren.