U kunt nu een productmomentopname maken en beheren om de producttoestand op een bepaald moment op te slaan.

Deze procedure is niet van toepassing op momentopnamen van virtuele vRealize Automation 7.x-machines in de database. Momentopnamen van virtuele vRealize Automation 7.x-machines in de database moeten handmatig worden gemaakt, in plaats van via vRealize Suite Lifecycle Manager.

Het beheren van momentopnamen is beperkt tot door vRealize Suite Lifecycle Manager versie 8.6 getriggerde momentopnamen. Als u een momentopname rechtstreeks activeert, wordt de momentopname niet meer beheerd in vRealize Suite Lifecycle Manager.

Procedure

 1. Als u een momentopname wilt maken, klikt u op Omgevingen beheren.
 2. Klik op DETAILS WEERGEVEN.
 3. Klik op het beletseltekenpictogram naast de naam van het product waarvan u een momentopname wilt maken en selecteer Momentopname maken.
 4. Voer onder Details van momentopname het voorvoegsel van de momentopname en de details van de Momentopnamebeschrijving in.
 5. (optioneel) Voor bepaalde vRealize Suite-producten kunt u de schakeloptie Momentopname met geheugen.
 6. (optioneel) U kunt de schakeloptie Afsluiten voordat een momentopname wordt gemaakt indien vereist selecteren.
 7. Klik op Volgende.
 8. Klik op Controle vooraf uitvoeren en klik vervolgens op Voltooien.
  Opmerking: Dag 2-bewerkingen die afhankelijk zijn van vCenter Server, zoals het maken van een momentopname, kunnen mislukken als de gasttools niet actief zijn of als het IP-adres/de hostnaam niet zichtbaar is in vCenter Server. vRealize Operations Manager Set-up is niet toegankelijk nadat de momentopname van vRealize Operations Manager is teruggedraaid, omdat de vRealize Operations Manager-cluster mogelijk een inconsistente status kan hebben. Voor meer informatie raadpleegt u KB-artikel 56560.
 9. Klik op Omgevingen beheren om een productmomentopname te beheren.
 10. Klik op DETAILS WEERGEVEN.
 11. Klik op het beletseltekenpictogram naast de naam van het product waarvan u een momentopname wilt maken en selecteer Momentopname beheren.
 12. U kunt de momentopnamestructuur en de details van de momentopname weergeven. Klik op Verwijderen om een momentopname definitief te verwijderen.
 13. Klik op Terugzetten en klik vervolgens op CONTROLE UITVOEREN om een momentopname terug te zetten.

resultaten

Opmerking:
 • De gedeeltelijke of inconsistente momentopname biedt de optie Terugzetten niet.
 • U kunt een momentopname die u hebt gemaakt tijdens een upgrade of uitschaling, terugdraaien of terugzetten op het tabblad Aanvragen.
 • Wanneer u vRealize Suite-producten implementeert, wordt een aangepast kenmerk in vCenter gemaakt om de inventaris van momentopnamen van vRealize Suite Lifecycle Manager te ondersteunen.
vRealize Suite Lifecycle Manager slaat status- en configuratiegegevens op voor de virtual appliance van het product. Voor meer informatie raadpleegt u KB-artikel 56361.

Volgende stappen

Nadat u een momentopname van het product heeft gemaakt, kunt u de virtual appliance van het product terugdraaien naar de status van de momentopname.