Een tenant die is ingeschakeld voor vRealize Automation kan alleen toegang verkrijgen via vRealize Automation tenant-FQDN's die een voor vRealize Automation ingeschakelde tenant uitschalen vanaf een enkel knooppunt naar een cluster met drie knooppunten achter een load balancer, en hiervoor moeten wijzigingen worden aangebracht in de DNS- en certificaatvereisten van die tenant.

Zie Multitenancymodel voor meer informatie over tenant-FQDN's. Nadat u uitschaalt, zijn vRealize Automation-tenants toegankelijk via de tenant-FQDN's en DNS van de load balancer, en moeten de certificaten dienovereenkomstig worden gewijzigd. Aan de gebruiker worden dezelfde aanbevelingen getoond als een handmatige vereiste die moet worden uitgevoerd voordat u de vRealize Automation 8.x uitschaalt vanuit de vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruikersinterface.