U kunt de gerelateerde patch bekijken en erop klikken vanuit de meldingsservice. Vervolgens wordt u naar de omgevingspagina geleid waar u een gedetailleerde set informatie kunt bekijken met betrekking tot alle patches.

Procedure

 1. Klik op Levenscyclusbewerkingen en navigeer naar Instellingen > Binaire toewijzingen.
 2. Klik op Binaire bestanden voor patch.
 3. Als u een patch offline wilt toewijzen, downloadt u de patch van de My VMware-portal en plaats u deze in de gegevensmap in de vRealize Suite Lifecycle Manager-appliance en wijst u de offline patch vervolgens toe met de optie voor de lokale map in de gebruikersinterface van vRealize Suite Lifecycle Manager.
 4. Om te controleren of er patches beschikbaar zijn op internet, klikt u op ONLINE CONTROLEREN OP PATCHES.
 5. Activeer de installatie van de patch vanaf de productkaart op de omgevingspagina.
 6. Selecteer de patch uit de lijst met gedownloade patches.
  De patches moeten worden gedownload van de pagina Binaire bestanden voor producten. Alleen de gedownloade patches worden hier weergegeven.
 7. Klik op Volgende.
 8. Controleer en installeer de beschikbare patch en klik op Voltooien.
  U kunt de voortgang van de aanvraag voor installatie van de patch volgen onder Aanvragen.
 9. Als u de geschiedenis van patches wilt weergeven, klikt u op Patches > Geschiedenis.
 10. Als u de patchgeschiedenis vanaf de omgevingskaart wilt weergeven, klikt u op Patchgeschiedenis
  De patchgeschiedenis van het vRealize Log Insight-product heeft geen inhoud, zelfs niet wanneer vRealize Log Insight-patches succesvol worden toegepast. Dit probleem wordt veroorzaakt door de secundaire versie van vRealize Log Insight nadat de patch is geïnstalleerd. Bijvoorbeeld: als patch 1 wordt toegepast voor vRealize Log Insight 4.6.0, wordt de vRealize Log Insight-versie gewijzigd in vRealize Log Insight 4.6.1, wordt de productkaart bijgewerkt naar 4.6.1 en is er geen patchgeschiedenis zichtbaar. Het installeren van een patch in vRealize Suite Lifecycle Manager wordt alleen ondersteund vanaf de volgende versies van producten.
  • vRealize Automation 7.5 en hoger.
  • vRealize Operations Manager 7.0 en hoger.
  • vRealize Business for Cloud 7.5 en hoger.
  • vRealize Log Insight 4.7 en hoger.
  • vRealize Network Insight 3.9 en hoger.
  • vRealize Orchestrator 8.8 en hoger.