Vanaf vRealize Suite Lifecycle Manager 8.1 hebben productdetails een nieuw verticaal tabblad met de naam Productreferenties met een lijst van alle integraties tussen producten. Bijvoorbeeld: als product A is geïntegreerd met product B of omgekeerd, heeft de pagina Details weergeven van product A een B een vermelding in de tabel Productreferenties, met onderlinge verwijzingen.

Voor vRealize Suite Lifecycle Manager toont de tabel alleen referenties voor VMware Identity Manager-verificatieproviders. Als een product, bijvoorbeeld vRealize Automation, is geïntegreerd met VMware Identity Manager voor een algemene omgeving en deze als verificatieprovider gebruikt, hebben zowel vRealize Automation en VMware Identity Manager voor een algemene omgeving een referentie die hen onderling verbindt in hun tabel Details weergeven > Productreferenties.

De productreferentievermeldingen worden gemaakt wanneer u een omgeving maakt en tijdens een inventarissynchronisatie. Als het verwachte product niet wordt weergegeven in de tabel Productreferentie voor VMware Identity Manager voor een algemene omgeving, controleert u of de Inventarissynchronisatie voor het gerelateerde product is geselecteerd en is voltooid.

In het geval van VMware Identity Manager voor een algemene omgeving worden de productreferenties gebruikt bij het uitvoeren van de volgende bewerkingen voor dag 2:
  • Certificaat bijwerken of vervangen. Bij een wijziging in het VMware Identity Manager-certificaat moet het VMware Identity Manager-certificaat opnieuw worden vertrouwd in alle producten of services die momenteel met dit certificaat zijn geïntegreerd. Tijdens het bijwerken van het certificaat, ziet u dat u een optie heeft om alle producten met huidige referenties te selecteren om u aan te melden voor het opnieuw vertrouwen.
  • Tenancy inschakelen. Nadat tenancy is ingeschakeld, is VMware Identity Manager alleen toegankelijk via de tenant-FQDN's. Alle bestaande producten of services die momenteel zijn geïntegreerd met VMware Identity Manager, moeten opnieuw worden geregistreerd bij VMware Identity Manager ten opzichte van de alias-FQDN van de primaire tenant. Tijdens het inschakelen van tenancy ziet u een optie om alle producten met referenties te selecteren om u aan te melden voor opnieuw registreren.

Met de functie Omgevingen beheren in de gebruikersinterface van vRealize Suite Lifecycle Manager wordt een volledige inventaris van elk product weergegeven.

Eenmaal de productreferenties zijn gevonden, worden deze later gebruikt in bewerkingen voor dag 2 om ervoor te zorgen dat een levenscyclusbewerking die wordt uitgevoerd op één product, de huidige integratie met andere producten waarnaar wordt gekoppeld en waarnaar wordt verwezen, niet wordt beschadigd.