U kunt een implementatieprofiel voor Application Services publiceren in de vRealize Automation-servicecatalogus. Gebruikers van vRealize Automation kunnen het catalogusitem opvragen om de toepassing in die omgeving te gebruiken.

Het is niet mogelijk om een gepubliceerd implementatieprofiel uit de vRealize Automation-servicecatalogus te verwijderen.

Als u een implementatie publiceert met toegewezen artefacten in de blueprint, kunt u de tracerings-id en de URL voor de inhoud die vaak wordt gebruikt in deze blueprints, overschrijven in de vRealize Automation-servicecatalogus.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Controleer of er een implementatieprofiel beschikbaar is in Application Services. Zie Een implementatieprofiel instellen en configureren.
 • De IaaS-omgeving en rechten van vRealize Automation moeten goed zijn ingesteld en geconfigureerd. Zie de vRealize AutomationInstallatie en configuratie en IaaS-configuratie voor virtuele platforms-documentatie.
 • Controleer of alle vereiste waarden van eigenschappen zijn gedefinieerd indien het implementatieprofiel een aangepaste taak bevat. Hierdoor kan de SSO-gebruiker het artikel van de vRealize Automation-servicecatalogus opvragen of snel de nieuwste toepassingsversie en het gekoppelde implementatieprofiel implementeren.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Klik op de naam van de toepassing.
  Er wordt een lijst met toepassingsversies weergegeven.
 3. Selecteer een toepassingsversie en klik op het bestaande implementatieprofiel of maak een implementatieprofiel.
  De wizard Implementatieprofiel wordt geopend.
 4. (Optioneel) Indien u nieuwe knooppunten in de blueprint hebt gemaakt, moet u de nieuwe knooppunten aan een cloudsjabloon toewijzen.
  Onderdrukte eigenschappen die in een bestaand implementatieprofiel zijn opgeslagen, blijven overschreven in de nieuwewaardekolom, zelfs wanneer de waarde van de blueprint wordt bijgewerkt. Verwijderde eigenschappen worden niet meer weergegeven in het implementatieprofiel.
 5. Controleer de instellingen van het implementatieprofiel.
  U kunt het implementatieprofiel wijzigen voordat u dit publiceert.
 6. Klik op Publiceren.
 7. In het dialoogvenster Publiceren vult u de naam van het implementatieprofiel aan met extra informatie en klikt u op OK.
  U kunt bijvoorbeeld Publish_vCAC aanvullen bij het implementatieprofiel ClusteredDukesBankDP. In het gedeelte Beschrijving kunt u een extra opmerking toevoegen, zoals de Dev, QE of IT-omgeving waarin het implementatieprofiel gebruikt gaat worden.
  De gepubliceerde naam en beschrijving worden weergegeven in de vRealize Automation-servicecatalogus. Deze naam en beschrijving verschillen van de naam en de beschrijving van het implementatieprofiel.
 8. Meld u aan bij uw tenant in vRealize Automation.
  De vRealize Automation-console wordt geopend.
 9. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Catalogusitems en open het gepubliceerde item in de catalogus.
 10. Wijs een bevoegde service aan het catalogusitem toe uit het vervolgkeuzemenu Service en klik op Bijwerken.
  De lijst met catalogusitems wordt weergegeven.
 11. (Optioneel) Selecteer Rechten in de navigatie aan de rechterkant om de rechten voor de service aan een catalogusitem te verlenen. Open vervolgens het recht.
  1. Typ een naam voor het recht op het tabblad Details en klik op Volgende.
  2. Wijs onder het tabblad Items en goedkeuring het gepubliceerde item aan de bevoegde catalogusitems toe vanuit de vervolgkeuzelijst.
  3. Typ in het gedeelte Bevoegde bronacties de bronactie Toepassingsimplementatiegegevens en selecteer deze uit de vervolgkeuzelijst.
 12. Klik op Bijwerken.

Volgende stappen

Vraag een vRealize Automation-catalogusitem aan voor ontwikkeling. Zie Een item aanvragen uit de vRealize Automation-servicecatalogus.