U kunt de eigenschappen instellen zoals nodig. Een implementatie kan bijvoorbeeld mislukken indien scripts gedurende de implementatie afhankelijk zijn van niet gedefinieerde eigenschappen.

Om bijvoorbeeld een Apache Tomcat-server uit te voeren, is Java vereist en moet de eigenschapswaarde JAVA_HOME worden ingesteld.

Wanneer een eigenschap is gemarkeerd als vereist, moet er een waarde worden opgegeven gedurende minstens één van de fasen van de levenscyclus van de eigenschap, zoals de bibliotheek, de blueprint of het implementatieprofiel. Een catalogusbeheerder van toepassingen kan bijvoorbeeld een vereiste eigenschap definiëren, deze als overschrijfbaar markeren en geen waarde voor de eigenschap in de bibliotheek instellen. De toepassingsarchitect moet een waarde voor deze eigenschap in de blueprint opgeven of deze in het implementatieprofiel als overschrijfbaar markeren. Indien de toepassingsarchitect geen waarde voor deze eigenschap heeft ingesteld, zal de implementeerder een waarde voor deze eigenschap in het implementatieprofiel moeten instellen voordat de toepassing wordt geïmplementeerd.