U kunt een updateproces voor implementaties van vooraf gedefinieerde voorbeeldtoepassingen meerdere keren starten door de clusters van een knooppunt te schalen. Wanneer u een geclusterd knooppunt van een geïmplementeerde toepassing in- of uitschaalt, kunt u alleen het clusterformaat configureren van de knooppunten die in de toepassingsblueprint als clusters zijn gemodelleerd.

U kunt de volgende vooraf gedefinieerde voorbeeldtoepassingen schalen.

 • Nanotrader-toepassing
 • Clustered DotShoppingCart-toepassing
 • Clustered Dukes Bank toepassingsversie 3.0.0 of 2.1.0

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.
 • De geïmplementeerde toepassing moet minstens één geclusterd knooppunt bevatten. Zie Een knooppunt als cluster opgeven.
 • Controleer of de initiële implementatie met succes naar een cloudomgeving is geïmplementeerd.

  U kunt de schaal van geclusterde knooppunten na een mislukte implementatie of een mislukte schaalbewerking niet wijzigen.

 • Neem contact op met uw cloudbeheerder voor informatie over de opslagruimtelimiet voor de implementatieomgeving.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
 2. Selecteer een vooraf gedefinieerde voorbeeldtoepassing die succesvol is geïmplementeerd.
 3. Open het vervolgkeuzemenu Bewerkingen in de werkbalk en selecteer Bijwerken.
  De pagina Updateprofielen wordt geopend.
 4. Selecteer Updateprofiel maken.
  Het dialoogvenster updateprofiel wordt geopend.
 5. Selecteer Uitschalen of Inschalen in het vervolgkeuzemenu Updatetype.
 6. Benoem het geschaalde updateproces, voeg een beschrijving toe (optioneel) en klik op OK.
  In de beschrijving kunt u informatie over de wijzigingen in deze update toevoegen.
 7. Ga naar het tabblad Knooppunt, vergroot het clusterformaat voor een of meer geclusterde knooppunten en klik op Volgende.
 8. Controleer het geschaalde geclusterde knooppunt in het uitvoeringsplan en klik op Volgende.
  De blauwe stippellijnen in het uitvoeringsplan geven een specifieke volgorde aan waarin de implementatietaken worden uitgevoerd.
 9. Controleer de aangepaste eigenschappen in de update.
  De beïnvloede eigenschappen zijn gemarkeerd.
 10. Klik op Bijwerken om de bijgewerkte toepassing te implementeren.

Volgende stappen

U kunt de status van de implementatie controleren op de pagina implementatiegeschiedenis. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken.