Application Services registreert een cloudprovider door verbinding te maken met een bedrijfsgroep van vRealize Automation.

Over deze taak

Een bedrijfsgroep van vRealize Automation koppelt gebruikers aan een reeks services en bronnen. Deze groep is vaak identiek aan een bedrijf, afdeling of andere organisatorische eenheid. Elke bedrijfsgroep heeft toegang tot één of meer vRealize Automation-blueprints die worden gebruikt om machines aan te vragen. Deze blueprints kunnen bij één of meer bedrijfsgroepen horen. Als gebruikers machines willen aanvragen, moeten ze tot minimaal één bedrijfsgroep behoren. De machinebroninformatie in de vRealize Automation-blueprints is handmatig toegevoegd of verkregen vanuit de gekloonde of gekoppelde gekloonde vSphere-sjabloon.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen.

 • Controleer of vRealize Automation 6.1 of later is geïnstalleerd en geconfigureerd.

 • Controleer of de vRealize Automation-bedrijfsgroep die u wilt gebruiken bij Application Services is gemaakt en geconfigureerd.

 • Controleer of u Application Services hebt geregistreerd bij vRealize Automation door CLI te gebruiken. Zie Application Services registreren voor vRealize Automation.

 • Controleer of er minstens één vRealize Automation-blueprint beschikbaar is in de bedrijfsgroep waarmee de Application Services-cloudprovider verbinding kan maken. Deze blueprint moet wijzen naar een sjabloon voor virtual machines die aan de Application Services-vereisten voldoet. Zie Vereisten aan virtual machines voor het maken van aangepaste vRealize Automation-sjablonen.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Clouds > Cloudproviders.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).
 3. Vul de cloudproviderinformatie in.

  Wanneer u in vRealize Automation 6.0 of later Application Services registreert bij vRealize Automation, worden de namen van de host en de bedrijfsgroep ingevuld voor de aangemelde gebruiker.

  Optie

  Beschrijving

  Naam en Beschrijving

  Vul in een van deze velden de naam van de vRealize Automation-bedrijfsgroep in. De teksten in deze velden worden in de wizard Implementatieprofiel onder de kolom Cloudprovider weergegeven.

  Type cloudprovider

  vCAC, vCloud en EC2 zijn de ondersteunde typen.

  IP van vCAC-infrastructuur/Hostnaam/URL

  Geeft het IP-adres of de URL van de host weer voor de geregistreerde vRealize Automation-server. Het veld is alleen-lezen.

  Voorbeelden van een veilig IP-adres voor vCAC zijn https://192.0.2.115 en https://192.10.1.113:443.

  Een voorbeeld van een veilige URL voor een hostnaam is https://vcac.it.vmware.com.

  Gebruikersnaam en Wachtwoord

  Voeg de referentiegegevens van de bedrijfsgroepbeheerder toe voor de geselecteerde bedrijfsgroep in vRealize Automation.

  De domeinnaam is vereist wanneer u de gebruikersnaam invoert. Een voorbeeld van een gebruikersnaam is myname@mycompany.com.

  Bedrijfsgroep

  Selecteer een bedrijfsgroep in het vervolgkeuzemenu Bedrijfsgroep. Het menu bevat de gebruikersgroepen van de aangemelde gebruiker.

  Delen

  Geeft de status Privé van de cloudprovider weer. Deze waarde is altijd Privé en is alleen-lezen.

 4. Klik op Verbinding valideren om te testen of de waarden die u hebt ingevoerd juist zijn.
 5. Klik op Opslaan om de cloudprovider te registreren.

  Indien vereiste invoervelden voor de cloudprovider ongeldig of niet ingevuld zijn, wordt u gevraagd deze velden te corrigeren.

 6. Als u vRealize Automation-blueprints wilt registreren, klikt u op Bewerken.
 7. Klik in de sectie Sjablonen op Toevoegen.
 8. Schakel de selectievakjes naast een of meer cloudsjablonen of vRealize Automation-blueprints in de lijst in en klik op OK.

  Alleen de algemene blueprints en de blueprints die behoren tot de geselecteerde bedrijfsgroep van de cloudprovider, worden weergegeven.

  De sjablonen die u hebt geregistreerd, worden toegevoegd aan de lijst met cloudsjablonen waaruit u kunt kiezen wanneer u logische sjablonen aan een cloudsjabloon toewijst.

 9. Als u bestaande informatie voor een vRealize Automation-cloudprovider wilt wijzigen, klikt u in de werkbalk op Bewerken, maakt u de gewenste wijzigingen en klikt u op Opslaan.
 10. Klik op Opslaan.

  Het is aan te raden de cloudsjablooninformatie, het IP-adres van de vRealize Automation-infrastructuur en de hostnaam te vernieuwen wanneer u een vRealize Automation-cloudprovider bewerkt.

  Opmerking:

  Als de naam van de vRealize Automation-blueprint wordt gewijzigd in de vRealize Automation-omgeving, wordt de nieuwe naam van de blueprint niet weergegeven in de gebruikersinterface van Application Services. De nieuwe blueprintnaam wordt alleen bijgewerkt in de metagegevens van de cloudsjabloon.

Resultaten

De cloudprovider is geregistreerd en de sjablonen ervan zijn beschikbaar voor gebruik in Application Services.

Volgende stappen

Wijs de vRealize Automation-cloudsjabloon toe aan de logische sjablonen van Application Services. Zie Een logische sjabloon aan de bibliotheek toevoegen.

Maak een implementatieomgeving om een toepassing in de vRealize Automation-omgeving te implementeren. Zie Een vRealize Automation-implementatieomgeving maken.