Application Services ondersteunt het schrijven in Bash- of BeanShell-scripts voor een op Linux gebaseerde toepassing en het schrijven in Windows CMD-, PowerShell- of BeanShell-scripts voor een op Windows gebaseerde toepassing.

Als u het geschikte actiescripttype voor een levenscyclusfase wilt selecteren, dubbelklikt u in het blueprintcanvas op de kolom Scripttype en selecteert u het script in het vervolgkeuzemenu. Voor een script met aangepaste taken selecteert u een of meer besturingssystemen. U kunt ondersteunde scripts instellen in het vervolgkeuzemenu.

Afhankelijk van het scripttype dat u selecteert, kunt u code schrijven en krijgt u toegang tot de relevante eigenschappen via de variabelen in het script. Voor een actiescript van een levenscyclusfase kunt u voor elke levenscyclus in hetzelfde onderdeel ook verschillende scripttypen in dezelfde besturingssysteemfamilie gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het Windows CMD-script gebruiken voor de fase INSTALLEREN en een PowerShell-script voor de fase CONFIGUREREN. Zie Eigenschapstypen.

Wanneer u een actiescript schrijft, variëren de afsluit- en retourcodes in de scripttypen. De toepassingsarchitect moet in het script juiste afsluitcodes instellen, die van toepassing zijn op de toepassingsimplementatie. Als het script geen afsluit- en retourcodes bevat, wordt de opdracht in het script die als laatste is uitgevoerd de afsluitstatus. Zie Het implementatie- en updateproces begrijpen.

Tabel 1. Afsluit- en retourcodes in actiescripts
Scripttype Beschrijving
Bash U kunt de codes return 0 of exit 0 in actiescripts gebruiken om een geslaagde status aan te geven. Om een foutstatus aan te geven kunt u return non-zero of exit non-zero gebruiken.
Windows CMD Gebruik niet de codes exit 0 en exit non-zero in het actiescript. Als u deze codes in het script gebruikt, wordt de verwerking van de taak met berekende eigenschappen voortijdig gestopt. Gebruik exit /b 0 om een geslaagde status aan te geven en exit /b non-zero voor een foutstatus.
Windows PowerShell U kunt exit 0 gebruiken om een geslaagde status aan te geven en exit non-zero voor een foutstatus.
BeanShell U kunt System.exit(0); gebruiken om een geslaagde status aan te geven en System.exit(1);/non-zero voor een foutstatus.

Wanneer u Windows PowerShell gebruikt om een script te schrijven, kunt u in actiescripts niet de aanroepen warning, verbose, debug en host gebruiken.