Met de opties van de opdrachtregelinterface van Application Services kunt u een toepassing implementeren, een geïmplementeerde toepassing bijwerken of een toepassing ontkoppelen van de cloud.

Nadat u zich bij het CLI-programma hebt aangemeld, drukt u in de roo-shellprompt op de Tab-toets om de lijst met beschikbare opdrachtopties weer te geven. Of u toegang hebt tot de opdrachtopties is afhankelijk van de gebruikersrol die aan u is toegewezen. Zie Gebruikers en groepen instellen voor meer informatie over gebruikersrollen en de bijbehorende functies.

Als u meerdere woorden met spaties tussen de woorden gebruikt, plaatst u de woorden tussen aanhalingstekens. Nadat u een opdracht hebt ingevoerd, worden allerlei details weergegeven, naast de indicatie of de opdracht is geslaagd.

Opmerking: Gebruik geen opdrachtopties die niet beschikbaar zijn in CLI.
Tabel 1. Algemene CLI-opdrachten
CLI-opdracht Beschrijving
help Er wordt gebruiksinformatie weergegeven.
cliversion Er wordt informatie over de CLI-versie weergegeven.
login De huidige gebruiker wordt aangemeld bij de roo-shell.
logout

De huidige gebruiker wordt afgemeld zonder dat de roo-shellprompt wordt afgesloten.

U kunt zich afmelden en u als een andere gebruiker aanmelden.

status Er wordt aangegeven of een gebruiker zich heeft aangemeld. Als een gebruiker zich heeft aangemeld, wordt de gebruikersnaam weergegeven.
exit Het CLI-programma wordt afgesloten.